Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Sociale verkiezingen

Installatievergadering CPBW en OR

Hoeveel tijd heeft u in het kader van de sociale verkiezingen van 2020 om de gekozen leden bijeen te roepen voor de eerste zogenaamde installatievergadering?

27 Nov 2020

Stopzetting van de kiesprocedure

In bepaalde situaties wordt de kiesprocedure volledig of gedeeltelijk stopgezet. Ontdek welke regels van toepassing zijn en hoe u aan de eisen kunt voldoen.

03 Nov 2020

Einde occulte periode

De zogenaamde 'occulte' periode loopt ten einde en binnenkort zal duidelijk zijn welke werknemers bescherming tegen ontslag genieten en welke niet.

29 Oct 2020

How can we help?

Discover our expertise