Skip to the content

Business and Commercial

The new law of obligations: what you should know

On 1 January 2023, Books 1 (General provisions) and 5 (Obligations) of the new civil code will enter into force. As a result, the legislation will, among other things, create a new balance between the contractual autonomy of the parties, on the one hand, and the judge’s role as guardian of the interests of the weaker contracting party, as well as the public interest, on the other.

Read more

De wettelijke verplichting tot heronderhandelen ingeval van onvoorziene of gewijzigde omstandigheden

Vanaf 1 januari 2023 kunnen overeenkomsten van lange duur door 'verandering van omstandigheden' toch worden herzien.

Lees meer

Anticiperen op een toekomstige wanprestatie van uw schuldenaar?

Het nieuwe verbintenissenrecht zorgt voor meer bescherming voor schuldeisers waardoor u beter kan anticiperen op wanprestaties van schuldenaars.

Lees meer

Precontractuele aansprakelijkheid en het nieuwe verbintenissenrecht: verlaat niet zomaar de onderhandelingstafel

Het nieuwe verbintenissenrecht verankert de rechtspraak rondom precontractuele aansprakelijkheid.

Lees meer

Het nieuwe verbintenissenrecht: wat u moet weten

Ontdek de belangrijkste aandachtspunten van het nieuwe verbintenissenrecht, ingevoegd in Boeken 1 en 5 van het nieuw Belgisch burgerlijk wetboek.

Lees meer

Le nouveau droit des obligations : ce que vous devez savoir

Découvrez les principaux points d'attention en ce qui concerne le nouveau droit des obligations, inséré dans les livres 1 et 5 du nouveau code civil belge.

En savoir plus

Share this

How can we help?

Discover our expertise