Skip to the content

Dutch

WVV Update: beroep ingesteld bij Grondwettelijk Hof

Sinds de goedkeuring van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in februari 2019, moeten vennootschappen en verenigingen opgericht na 1 mei 2019 in lijn zijn met de nieuwe regelgeving. Op 27 september werd er een beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het WVV ingesteld bij het Grondwettelijk Hof.

Read more

1 mei 2019: Het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Waaruit bestaat het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en hoe is deze hervorming tot stand gekomen? Het doel is duidelijk: het Belgische vennootschapsrecht moderniseren door het te vereenvoudigen.

Read more

Bent u klaar voor het nieuwe wetboek van vennootschappen?

Het langverwachte Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt in 2019 een feit. Zowel bestaande als nieuw op te richten ondernemingen bereiden zich het best nu al voor.

Read more

De nieuwe regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid: een tegemoetkoming aan de redelijke behoeften in de praktijk

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt nu expliciet dat bestuurders hun taken met zorg, vaardigheden en toewijding moeten uitoefenen.

Read more

Ontbinding en vereffening in één akte

Het nieuwe WVV laat de procedure van ontbinding en vereffening in één akte toe en zorgt voor wijzigingen in de aanwezigheidsvereisten voor een algemene vergadering.

Read more

Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Bestuur in de naamloze vennootschap

Door het nieuwe WVV zal de samenstelling van de raad van bestuur van een NV flexibeler zijn door de invoering van 3 regimes: monistisch bestuur, de enige bestuurder of het duaal bestuur.

Read more

Share this

How can we help?

Discover our expertise