Skip to the content

Real Estate

Het nieuwe Belgische goederenrecht

Meer over het nieuwe Belgische goederenrecht dat op 1 september 2021 in werking is getreden.

Lees meer

Le nouveau code du droit des biens belge

En savoir plus sur la nouvelle loi belge sur la propriété qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2021.

En savoir plus

Share this

How can we help?

Discover our expertise