Skip to the content

De fiscale aftrek van interesten in het kader van de finaliteitsvoorwaarde

piggy bank percentage

In navolging van het hof van beroep te Gent oordeelt ook het hof van beroep te Antwerpen (in een echter zeer feitelijk gemotiveerd arrest) dat de aftrek van interesten van een lening, die werd aangegaan bij een verbonden vennootschap teneinde een kapitaalvermindering en/of een dividenduitkering te financieren, geweigerd moet worden.

  • Bekijk de publicatie hier

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise