Skip to the content

Het dagelijks bestuur: bevoegdheden uitgebreid én van toepassing op de BV/SRL en CV/SC

Houten pionnen die taken doorgeven

De raad van bestuur van een naamloze vennootschap heeft de mogelijkheid om het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te kennen aan:

- een of meerdere bestuurders (de ‘gedelegeerd/ afgevaardigd bestuurder’) of

- andere personen (de ‘(algemeen) directeur’).

De statuten van de vennootschap dienen de bevoegdheid van de dagelijks bestuurder te bepalen, maar enige beperkingen die worden opgelegd in de statuten ten aanzien van het ‘dagelijks bestuur’, zijn niet tegenwerpelijk aan derden en hebben aldus enkel interne werking.

Heel wat discussies hebben plaatsgevonden over de inhoud van het begrip ‘dagelijks bestuur’. Het Hof van Cassatie heeft uiteindelijk in 2009 de inhoud zodanig beperkt dat enkel handelingen en beslissingen die (i) niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of (ii) doordat zij een gering belang vertonen én een spoedeisend karakter hebben, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen, onder het begrip ‘dagelijks bestuur’ vallen.

Het nieuwe ontwerp Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft het dagelijks bestuur gedefinieerd door zich te inspireren op de definitie van het Hof van Cassatie, maar heeft eveneens de opportuniteit genomen om de inhoud uit te breiden, in lijn met de verzuchtingen van de praktijk.

Aldus omvat het dagelijks bestuur in het nieuwe WVV alle handelingen en beslissingen die (i) niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap of (ii) doordat zij een gering belang vertonen of een spoedeisend karakter hebben, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Het nieuwe WVV heeft eveneens in de besloten vennootschap (BV/SRL) en de coöperatieve vennootschap (CV/SC) de mogelijkheid voorzien om het dagelijks bestuur te delegeren, daar waar dit tot vandaag niet mogelijk is.

Share this

How can we help?

Discover our expertise