Skip to the content

Installatievergadering CPBW en OR

Thomas Lijnen

De sociale verkiezingsprocedure van 2020 werd beëindigd tussen 16 en 29 november 2020. De resultaten hiervan zijn normaal aangeplakt binnen de onderneming en de voorbereidingen voor de samenstelling van de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk zijn gestart.

Wat zijn nu de volgende stappen? Binnen 43 dagen na de aanplakking van de verkiezingsuitslag, of uiterlijk 30 dagen na het einde van de gerechtelijke procedure over de geldigheid van de verkiezingen, moet het ondernemingshoofd of de voorzitter van de bestaande overlegorganen de verkozen leden samenroepen voor de eerste zogenaamde installatievergadering. Wist u dat uw bestaand huishoudelijk reglement u zal helpen bij het organiseren van deze installatievergadering? Als u voor de eerste keer de installatievergadering binnen de nieuwe overlegorganen organiseert, kan u steeds het model van het huishoudelijk reglement van uw paritair comité gebruiken.

Ontdek dit en meer door onze gids van de sociale verkiezingen 2020 te downloaden. Raadpleeg ook onze interactieve kalender en neem gerust contact met ons op als u nog vragen hebt.

Kalender Sociale Verkiezingen

Gids sociale verkiezingen

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise