Skip to the content

Privéwoning als aftrekbare beroepskost

Apartment block

Het onderwerp van de gratis terbeschikkingstelling van een private woning door de vennootschap aan haar bedrijfsleider is intussen gekend. De kosten die de vennootschap met betrekking tot dit onroerend goed maakt, kunnen aftrekbaar zijn, zelfs indien de bedrijfsleider (en het gezin) het onroerend goed zuiver als privéwoonst gebruikt.

Deze aftrekbaarheid is evenwel zeker geen automatisme. De vennootschap kan de kosten met betrekking tot het onroerend goed slechts fiscaal aftrekken als ze kan aantonen dat de kosten worden gemaakt om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden, of nog, voor zover de kosten zijn gemaakt in het eigen belang van de vennootschap en dus niet in het enkele belang van de bedrijfsleider.

Lees het volledige artikel.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise