Skip to the content

Stopzetting van de kiesprocedure

Thomas Lijnen

In bepaalde situaties wordt de kiesprocedure volledig of gedeeltelijk stopgezet. Bij een volledige stopzetting, bv. wanneer alle kandidaturen werden ingetrokken, moet de stemming niet georganiseerd worden. In geval van een gedeeltelijke stopzetting, bv. wanneer voor één of meerdere werknemerscategorieën geen enkele kandidatenlijst werd ingediend, wordt de procedure voortgezet voor de andere werknemerscategorie(ën).

Wist u dat de volledige stopzetting van de kiesprocedure moet opgenomen worden in een bericht overeenkomstig het model beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) en dat de gedeeltelijke stopzetting moet worden vastgesteld in een proces-verbaal overeenkomstig het model voorzien door de wet, met vermelding van de redenen waarom er geen stemming heeft plaatsgevonden?

Ontdek dit en meer door onze gids voor de sociale verkiezingen van 2020 te downloaden en onze interactieve kalender te raadplegen en neem gerust contact met ons op.

Kalender Sociale Verkiezingen

Gids sociale verkiezingen

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise