Skip to the content

Visualiseren van de belangrijkste veranderingen

Een beknopt overzicht van wat er veranderd is.

Vereenvoudiging

 • Een besloten vennootschap (BV/SRL)
 • Een naamloze vennootschap (NV/SA)
 • Een coöperatieve vennootschap (CV/SC); en
 • Een maatschap


* Non-profit organisaties kunnen in de toekomst onbeperkte commerciële activiteiten uitvoeren, indien hun statuten dit uitdrukkelijk toestaan.

Flexibiliteit

 • Een besloten vennootschap (BV/SRL) = de nieuwe standaardvorm
 • NV / SA = meer flexibiliteit met betrekking tot het bestuur
 • Invoering van een plafond voor de aansprakelijkheid van bestuurders, gebaseerd op de omvang van de onderneming

Geharmoniseerde EU-aanpak

 • Buitenlandse wetgeving kan van toepassing zijn op buitenlandse entiteiten in België
 • Vrij verkeer van ondernemingen in de EU
 • In lijn brengen met de veranderende juridische omgeving in België en de EU

Belangrijke data

 • 1 mei 2019 = De wet is van toepassing op nieuwe entiteiten
 • 1 januari 2020 = De dwingende bepalingen zijn van toepassing op bestaande entiteiten
 • 1 januari 2024 = Alle bepalingen zijn van toepassing op bestaande entiteiten


Houd er rekening mee dat u uw statuten mogelijk moet aanpassen!

How can we help?

Discover our expertise