Skip to the content

Hoe kunnen wij u helpen?

Magnifying glass

Het Nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft een enorme impact op het Belgische bedrijfsleven. Aangezien het nieuwe wetboek vanaf 1 mei 2019 in werking zullen treden, raden we u aan om de verschillende mogelijke opties zo snel mogelijk te bekijken om de aankomende veranderingen ten volle te kunnen benutten. Vanaf die datum zullen bestaande vennootschappen en verenigingen de mogelijkheid hebben om vrijwillig met de nieuwe vereisten in te stemmen (opt-in mogelijkheid).

De experts van KPMG Law en KPMG helpen u graag bij de naleving van de nieuwe bepalingen en bieden u de volgende diensten aan.


Het Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal een enorme impact hebben op het Belgische bedrijfsleven. Aangezien het nieuwe wetboek vanaf 1 mei 2019 in werking zullen treden, raden we u aan om de verschillende mogelijke opties zo snel mogelijk te bekijken om de aankomende veranderingen ten volle te kunnen benutten. Vanaf die datum zullen bestaande vennootschappen en verenigingen de mogelijkheid hebben om vrijwillig met de nieuwe vereisten in te stemmen (opt-in mogelijkheid).

De experts van KPMG Law en KPMG helpen u graag bij de naleving van de nieuwe bepalingen en bieden u de volgende diensten aan.

KPMG Law:

 • Een analyse van uw vennootschapsstatuten met voorstellen voor wat herzien moet worden om aan de regelgeving te kunnen voldoen;
 • Een analyse van uw huidige vennootschapsvorm met advies over het feit of de huidige vorm al dan niet behouden kan blijven (bv. enkel echte coöperatieven zullen bijvoorbeeld nog als coöperatieve vennootschap mogen fungeren), of indien nodig ook over de meest geschikte vennootschapsvorm voor uw activiteiten;
 • Indien uw vennootschapsvorm afgeschaft wordt (bv. Comm.VA/SCA) dan ondersteunen wij u graag bij het vinden van de meest geschikte vennootschapsvorm voor uw activiteiten en begeleiden we u tijdens het omvormingsproces;
 • Ondersteuning bij het actualiseren van uw bedrijfs- en compliancebeleid om ervoor te zorgen dat u de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunt naleven (bv. indien dividenden uitgekeerd moeten worden of de aansprakelijkheid voor bestuurders beperkt wordt);
 • Beoordelen of de huidige structuur en samenstelling van uw management voldoet aan de bepalingen van het nieuwe wetboek en voor uw organisatie het meest geschikt is (bv. u zult in een besloten vennootschap (BV/SRL) bijvoorbeeld een gedelegeerd bestuurder kunnen benoemen);
 • Indien u betrokken bent bij een non-profit organisatie helpen we u graag bij het actualiseren van uw statuten om ervoor te zorgen dat die entiteit commerciële activiteiten mag blijven of zal kunnen uitoefenen;
 • Ondersteuning bij het invoeren van nieuwe procedures als gevolg van nieuwe taken waarmee uw bedrijfsrevisor belast wordt;
 • Een uitrolplan voor de reorganisatie van uw groepsentiteiten in België voorbereiden en indien nodig implementeren, in overeenstemming met de bepalingen uit het nieuwe wetboek;
 • Ondersteuning bij de verschillende inschrijvingen (bv. bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen) en officiële aanvragen (bv. om een erkende coöperatieve vennootschap te worden) bij de overhead.

KPMG:

 • Een analyse van de fiscale en boekhoudkundige impact van het nieuwe Wetboek op uw Belgische entiteiten, zeker bij wijzigingen in de financiering van deze entiteiten (bijv. inbreng in nijverheid, de verschillende soorten aandelen die het aandelenkapitaal van een besloten vennootschap (BV/SRL) niet vertegenwoordigen, vermogensuitkeringen, etc.);
 • Bijstand bij het actualiseren van uw boekhoudbeleid en advies bij veranderingen aan uw boekhoudkundig systeem/ platform (bijv. nieuwe boekhoudkundige ingaves).

Share this

How can we help?

Discover our expertise