Skip to the content

News

Digitalisering van het notariaat

Sinds 1 augustus 2021 was het al mogelijk om de oprichting van een vennootschap (of een andere rechtspersoon) volledig digitaal en op afstand te laten verlopen. Een tussenkomst van de notaris is nog steeds vereist, maar de partijen kunnen gewoon via een videoconferentie verschijnen.

Lees meer

Europese Commissie bevestigt protectionistische houding in de Foreign Subsidies Regulation

Met ingang van 12 juli 2023 is Verordening 2022/2560 van 14 december 2022 betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren (grotendeels) van toepassing. De verordening beoogt onder andere te voorkomen dat marktpartijen die subsidies ontvangen van landen buiten de Europese Unie bij aanbestedingsprocedures de interne markt verstoren.

Lees meer

Financial Regulatory Update: June 2023

Our Financial Regulatory Update for June 2023 is now available. With these updates, KPMG Law aims to flag relevant regulatory developments per sector.

Read more

Versoepeling voor ethisch hacken en bescherming van 'White Hat Hackers'

Op 15 februari 2023 trad in België de nieuwe Klokkenluiderswet in werking. Dit brengt voor de meeste ondernemingen verschillende nieuwe verplichtingen met zich mee, zoals het opzetten van een intern meldingskanaal. Terzelfdertijd zorgt deze wet voor een versoepeling inzake het zogenaamde ‘ethisch hacken’.

Lees meer

Financial Regulatory Update: May 2023

Our Financial Regulatory Update for May 2023 is now available. With these updates, KPMG Law aims to flag relevant regulatory developments per sector.

Read more

Foreign direct investment screening (FDIS) in Belgium as from 1 July 2023

Foreign Direct Investment Screening (FDIS) in Belgium becomes effective on July 1, 2023. This regime requires non-EU investors to notify and obtain clearance for certain investments in Belgian companies involved in targeted activities.

Read more

How can we help?

Discover our expertise