Skip to the content

News

Prijsverantwoording bij overheidsopdrachten: niet-cijfermatige gegevens voor totaalprijzen en louter cijfermatige gegevens voor eenheidsprijzen?

Bij het onderzoek van de prijsverantwoording voor de totaalprijs kunnen ook niet-cijfermatige gegevens een prijsverantwoording uitmaken...

Lees meer

Over de schildpad en de (binnenkort iets snellere) haas – de hervorming van de Raad van State

Deze zomer werd met de wet van 11 juli 2023 (de Hervormingswet) de hervorming van de Raad van State ingezet. Deze wet, en de uitvoerende Koninklijke Besluiten (zie verder), voeren belangrijke wijzigingen door met betrekking tot de procedureregels van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lees meer

De vernieuwde omgevingsvergunningsprocedure: sneller en beter?

De ministerraad van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 kende een drukke agenda met veel omgevingsrechtelijke thema’s.

Lees meer

Financial Regulatory Update: August 2023

Our Financial Regulatory Update for August 2023 is now available. With these updates, KPMG Law aims to flag relevant regulatory developments per sector.

Read more

Specifiek kader verhoging mededinging overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen in de maak

Op 20 juli 2023 keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bijzondere regels vastlegt over overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen. De regering geeft met het nieuwe (ontwerp) KB uitvoering aan artikel 71bis van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Lees meer

Social elections: How is a technical business unit determined?

Discover in this text the essential principles for determining a Technical Operating Unit (UTE) in the context of social elections. Learn about the social and economic criteria used to assess the social and economic autonomy of entities, as well as the legal presumptions for multiple legal entities. Understand the role of the employer and the steps in the decision-making process.

Read more

How can we help?

Discover our expertise