Skip to the content

News

Einde occulte periode

De zogenaamde 'occulte' periode loopt ten einde en binnenkort zal duidelijk zijn welke werknemers bescherming tegen ontslag genieten en welke niet.

Ontdek meer

End of the occult period

The so-called 'occult' period is coming to an end and soon it will be clear which employees benefit from protection against dismissal and which do not.

Read more

Prepare your general terms and conditions (B2B) for their (re-)exam

Are your general terms and conditions still up-to-date? Check whether they still offer you sufficient protection in case of unforeseen circumstances.

Read more

Accountability of leaders in difficult times: when does leadership become hardship?

The responsibilities of directors and other executives are extensive and not easy. Discover some important liability principles especially during COVID-19.

Read more

Bereid uw algemene voorwaarden (B2B) voor op hun (her-)examen

Zijn uw algemene voorwaarden (B2B) nog up-to-date? Test met onderstaande tips of ze u nog voldoende bescherming bieden bij onvoorziene omstandigheden.

Read more

CV 2.0 of BV 2.0? Uw CVBA omvormen (of toch niet)?

De nieuwe vennootschapswet beperkt het gebruik en van de CV-rechtsvorm voor oneigenlijke CVBA’s. De nieuwe BV-rechtsvorm kan echter soelaas bieden.

Read more

How can we help?

Discover our expertise