Skip to the content

News

March 2024 Indexation: Publication in the Annexes to the Belgian Official Gazette

With effect as of 1 March 2024, the costs for publication in the Annexes to the Belgian Official Gazette will be increased.

Read more

De quasi-immuniteit van de hulppersoon is niet meer

Het wetsvoorstel voor nieuw Boek 6 van het BW schaft de quasi-immuniteit van de hulppersoon af.

Lees meer

Overheidsopdrachten in de EU: minder mededinging in de periode 2011-2021

Het Special Report van de Europese Rekenkamer onthult de trends en uitdagingen omtrent overheidsopdrachten in de EU tussen 2011 en 2021. Het rapport belicht een afname in concurrentie bij aanbestedingen en analyseert de impact van de Richtlijnen van 2014. Het benadrukt onder andere een toename van directe gunningen en enkele inschrijvingen, evenals een beperkt aantal grensoverschrijdende opdrachten. De hervormingen van 2014 blijken weinig effectief, met aanbevelingen voor verbetering van transparantie en concurrentie. Dit roept vragen op over toekomstige beleidsmaatregelen in overheidsopdrachten.

Lees meer

Financial Regulatory Update: November - December 2023

Our Financial Regulatory Update for November and December 2023 is now available. With these updates, KPMG Law aims to flag relevant regulatory developments per sector.

Read more

KPMG Law Belgium: Your Legal GPS through the AI landscape

Stay ahead in the AI legal landscape with KPMG Law Belgium, your guide through the upcoming EU AI Act. Our expert teams offer tailored legal advice on compliance, transparency, competition, and governance. Trust us to navigate the complexities of AI law, ensuring your success in this transformative era.

Read more

Brengt het Hof van Cassatie een einde aan de (procedurele) discussie van de dubbele belasting op Franse dividenden?

Ontdek hoe recente uitspraken van het Hof van Cassatie een einde maken aan de discussie over de dubbele belasting op Franse dividenden voor Belgische belastingbetalers. Lees meer over de mogelijkheden om te veel betaalde roerende voorheffing terug te vorderen, zelfs als de dividenden niet zijn opgenomen in de Belgische aangifte. Neem contact op voor meer informatie en om uw recht op terugbetaling te verifiëren.

Lees meer

How can we help?

Discover our expertise