Skip to the content

News

Financial Regulatory Update: October 2022

Our Financial Regulatory Update for October 2022 is now available. With these updates, KPMG Law aims to flag relevant regulatory developments per sector.

Read more

De wettelijke verplichting tot heronderhandelen ingeval van onvoorziene of gewijzigde omstandigheden

Vanaf 1 januari 2023 kunnen overeenkomsten van lange duur door 'verandering van omstandigheden' toch worden herzien.

Lees meer

“Goodbye” to your word mark

The Benelux Court of Justice ruled on 13 May 2022 that the (word) mark "GOODBYE ” followed by a color was purely descriptive.

Read more

Anticiperen op een toekomstige wanprestatie van uw schuldenaar?

Het nieuwe verbintenissenrecht zorgt voor meer bescherming voor schuldeisers waardoor u beter kan anticiperen op wanprestaties van schuldenaars.

Lees meer

Precontractuele aansprakelijkheid en het nieuwe verbintenissenrecht: verlaat niet zomaar de onderhandelingstafel

Het nieuwe verbintenissenrecht verankert de rechtspraak rondom precontractuele aansprakelijkheid.

Lees meer

Financial Regulatory Update: September 2022

Our Financial Regulatory Update for September 2022 is now available. With these updates, KPMG Law aims to flag relevant regulatory developments per sector.

Read more

How can we help?

Discover our expertise