Skip to the content

News

KPMG Law élargit sa présence avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Gand

Le nouveau bureau marque un jalon important dans l’amélioration des services et la consolidation de la présence régionale.

En savoir plus

KPMG Law expands its footprint with new Ghent office location

The new office is a milestone in enhancing client services and strengthening regional presence.

Read more

Financial Regulatory Update: July 2023

Our Financial Regulatory Update for July 2023 is now available. With these updates, KPMG Law aims to flag relevant regulatory developments per sector.

Read more

Digitalization of the notary profession

Since 1 August 2021, it has been possible to establish a corporation (or any other legal entity) completely digitally and remotely. A notary's intervention is still required, but all parties can simply proceed via videoconference.

Read more

Digitalisering van het notariaat

Sinds 1 augustus 2021 was het al mogelijk om de oprichting van een vennootschap (of een andere rechtspersoon) volledig digitaal en op afstand te laten verlopen. Een tussenkomst van de notaris is nog steeds vereist, maar de partijen kunnen gewoon via een videoconferentie verschijnen.

Lees meer

Europese Commissie bevestigt protectionistische houding in de Foreign Subsidies Regulation

Met ingang van 12 juli 2023 is Verordening 2022/2560 van 14 december 2022 betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren (grotendeels) van toepassing. De verordening beoogt onder andere te voorkomen dat marktpartijen die subsidies ontvangen van landen buiten de Europese Unie bij aanbestedingsprocedures de interne markt verstoren.

Lees meer

How can we help?

Discover our expertise