Skip to the content

Tax & Legal Update

Tax & Legal Update

Change is coming...

Wij nodigen u graag uit op onze jaarlijkse juridische en fiscale update op woensdag 27 februari 2019, op de Corda Campus. Ook het afgelopen jaar hebben zich immers belangrijke wijzigingen op fiscaal en juridisch vlak voorgedaan. Zo is een belangrijk luik van de hervorming vennootschapsbelastingen in werking getreden en zal dit jaar de volgende fase geïmplementeerd worden. Verder is het optioneel btw regime voor onroerende verhuur ingevoerd en staat er met de Brexit ons ongetwijfeld nog een uitdagende tijd te wachten.

Tijdens dit seminarie bezorgen KPMG belastingconsulenten en K law u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Hierbij zullen in de voormiddagsessie onder andere de volgende onderwerpen behandeld worden:

  • Een update van de vennootschapsbelasting, waarbij de nieuw inwerking getreden maatregelen van het zomerakkoord besproken worden, en aansluitend enkele andere interessante evoluties;
  • Een overzicht van de wijzigingen en opportuniteiten op gebied van flexibele verloning en internationale tewerkstelling
  • Tips en tricks bij de sociale verkiezingen;
  • Capita selecta op vlak van M&A en aandachtspunten bij de overname of overdracht van vennootschappen;
  • Het UBO register.

 

Na de middag wordt dan dieper ingegaan op de Brexit waarbij zowel gekeken wordt naar de aandachtspunten op gebied van douane en invoerheffingen als naar de juridische aandachtspunten. Verder zal de namiddag sessie vooral zich toespitsten op indirecte belastingen zoals onder andere het optionele btw stelsel bij onroerende verhuur en de wijzigingen voor e-commerce.

Praktische informatie

Locatie

Auditorium Corda Campus
Kempische Steenweg 293
3500 Hasselt

Programma

  • 08.30 - 09.00  Welkom
  • 09.00 - 12.00  Tax & Legal update
  • 12.00 - 13.00  Lunch
  • 13.00 - 15.00  Indirect tax update

Registratie

Gelieve via deze link aan te duiden of u geïnteresseerd bent in het evenement. U zal dan een confirmatiemail ontvangen met de praktische details. We kijken ernaar uit u te verwelkomen. 

Taal

Nederlands

Deelname

Gratis

IAB erkend

Erkenningsnummer B0632/2019-01.

Share this

How can we help?

Discover our expertise