Skip to the content

News

Financial Regulatory Update – March to May 2021

Our Financial Regulatory Update for Mar - May 2021 is now available. With these updates, KPMG Law aims to flag relevant regulatory developments per sector.

Read more

Uitgestelde betaling of 'vendor loan' bij verkoop van aandelen: nog een extra pimp-up voor de M&A-business

‘Vendor loans’ zijn populair in de M&A-wereld. Leer meer over deze vorm van uitgestelde betaling en ontdek de verschillende voor- en nadelen.

Lees meer

Einde dubbele belasting Franse dividenden: Minister van Financiën bevestigt dat verrekening mogelijk is

De belastingadministratie zal de positieve rechtspraak over de dubbele belasting op Franse dividenden volgen.

Lees meer

Fin de la double imposition des dividendes français: le Ministre des Finances confirme la possibilité d'une compensation

L'administration fiscale suivra la jurisprudence positive en matière de double imposition des dividendes français.

Read more

Tijdelijke hervorming van het insolventierecht - de wet van 21 maart 2021

De wet van 21 maart 2021 tot wijziging van boek XX van het WER en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voert een aantal hervormingen van het insolventierecht door.

Lees meer

Réforme temporaire du droit d’insolvabilité – la loi du 21 mars 2021

La loi du 21 mars 2021 modifiant le livre XX du CDE et le Code des impôts sur les revenus 1992 introduit un nombre de réformes du droit de l’insolvabilité.

En savoir plus

How can we help?

Discover our expertise