Skip to the content

Dutch

Een nieuw jaar, een verfijnde informatieplicht voor de overstromingsgevoeligheid van onroerende goederen in het Vlaamse Gewest

De Vlaamse overheid verfijnt de informatieplicht voor de overstromingsgevoeligheid van onroerende goederen in het Vlaamse Gewest.

Lees meer

Een nieuwe informatieverplichting bij overdracht: het asbest (inventarisatie) attest

In het kader van het actieplan asbestverwijdering van de Vlaamse overheid wordt een asbestcertificaat vereist bij de overdracht van een onroerend goed.

Lees meer

De wettelijke verplichting tot heronderhandelen ingeval van onvoorziene of gewijzigde omstandigheden

Vanaf 1 januari 2023 kunnen overeenkomsten van lange duur door 'verandering van omstandigheden' toch worden herzien.

Lees meer

Anticiperen op een toekomstige wanprestatie van uw schuldenaar?

Het nieuwe verbintenissenrecht zorgt voor meer bescherming voor schuldeisers waardoor u beter kan anticiperen op wanprestaties van schuldenaars.

Lees meer

Precontractuele aansprakelijkheid en het nieuwe verbintenissenrecht: verlaat niet zomaar de onderhandelingstafel

Het nieuwe verbintenissenrecht verankert de rechtspraak rondom precontractuele aansprakelijkheid.

Lees meer

Share this

How can we help?

Discover our expertise