Skip to the content

Dutch

De quasi-immuniteit van de hulppersoon is niet meer

Het wetsvoorstel voor nieuw Boek 6 van het BW schaft de quasi-immuniteit van de hulppersoon af.

Lees meer

Overheidsopdrachten in de EU: minder mededinging in de periode 2011-2021

Het Special Report van de Europese Rekenkamer onthult de trends en uitdagingen omtrent overheidsopdrachten in de EU tussen 2011 en 2021. Het rapport belicht een afname in concurrentie bij aanbestedingen en analyseert de impact van de Richtlijnen van 2014. Het benadrukt onder andere een toename van directe gunningen en enkele inschrijvingen, evenals een beperkt aantal grensoverschrijdende opdrachten. De hervormingen van 2014 blijken weinig effectief, met aanbevelingen voor verbetering van transparantie en concurrentie. Dit roept vragen op over toekomstige beleidsmaatregelen in overheidsopdrachten.

Lees meer

Brengt het Hof van Cassatie een einde aan de (procedurele) discussie van de dubbele belasting op Franse dividenden?

Ontdek hoe recente uitspraken van het Hof van Cassatie een einde maken aan de discussie over de dubbele belasting op Franse dividenden voor Belgische belastingbetalers. Lees meer over de mogelijkheden om te veel betaalde roerende voorheffing terug te vorderen, zelfs als de dividenden niet zijn opgenomen in de Belgische aangifte. Neem contact op voor meer informatie en om uw recht op terugbetaling te verifiëren.

Lees meer

Wijziging Wet ‘openbaarheid van bestuur’

Ontdek de aanstaande veranderingen in de Wet 'openbaarheid van bestuur'. Deze herzieningen breiden het toepassingsgebied uit, verduidelijken vage aanvragen en eisen meer actieve openbaarheid. Verwacht wordt dat deze wijzigingen op 1 april 2024 van kracht zullen zijn. Neem contact op voor meer informatie.

Lees meer

Essentiële veiligheidsbelangen en overheidsopdrachten: een hot topic

Essentiële veiligheidsbelangen en overheidsopdrachten: impactvolle uitspraken en strikte toepassingsvoorwaarden. Lees meer hierover!

Lees meer

Over de schildpad en de (binnenkort iets snellere) haas – de hervorming van de Raad van State

Deze zomer werd met de wet van 11 juli 2023 (de Hervormingswet) de hervorming van de Raad van State ingezet. Deze wet, en de uitvoerende Koninklijke Besluiten (zie verder), voeren belangrijke wijzigingen door met betrekking tot de procedureregels van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lees meer

Share this

How can we help?

Discover our expertise