Skip to the content

Dutch

Sociale verkiezingen: volledige of gedeeltelijke stopzetting van de verkiezingsprocedure

Ontdek wanneer en hoe de sociale verkiezingsprocedure volledig of gedeeltelijk kan worden stopgezet. Begrijp de criteria voor stopzetting en wat te doen in geval van geen kandidatenlijsten of onvoldoende kandidaten. Leer meer over de volgende stappen in het verkiezingsproces.

Lees meer

Indexatie groottecriteria rechtspersonen en groepen

Ontdek de recente wijzigingen in de groottecriteria voor rechtspersonen en groepen in België! De nieuwe wet van maart 2024, gericht op de digitalisering van justitie, brengt aanpassingen aan in de jaaromzet, balanstotaal en andere criteria voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

Lees meer

Langverwachte wet inzake ontslagmotivering van contractuele werknemers in de publieke sector aangenomen

Nieuwe wet verplicht motivering voor ontslag in Belgische publieke sector. Ontdek de gevolgen en wettelijke vereisten vóór 1 mei 2024.

Lees meer

De quasi-immuniteit van de hulppersoon is niet meer

Het wetsvoorstel voor nieuw Boek 6 van het BW schaft de quasi-immuniteit van de hulppersoon af.

Lees meer

Overheidsopdrachten in de EU: minder mededinging in de periode 2011-2021

Het Special Report van de Europese Rekenkamer onthult de trends en uitdagingen omtrent overheidsopdrachten in de EU tussen 2011 en 2021. Het rapport belicht een afname in concurrentie bij aanbestedingen en analyseert de impact van de Richtlijnen van 2014. Het benadrukt onder andere een toename van directe gunningen en enkele inschrijvingen, evenals een beperkt aantal grensoverschrijdende opdrachten. De hervormingen van 2014 blijken weinig effectief, met aanbevelingen voor verbetering van transparantie en concurrentie. Dit roept vragen op over toekomstige beleidsmaatregelen in overheidsopdrachten.

Lees meer

Brengt het Hof van Cassatie een einde aan de (procedurele) discussie van de dubbele belasting op Franse dividenden?

Ontdek hoe recente uitspraken van het Hof van Cassatie een einde maken aan de discussie over de dubbele belasting op Franse dividenden voor Belgische belastingbetalers. Lees meer over de mogelijkheden om te veel betaalde roerende voorheffing terug te vorderen, zelfs als de dividenden niet zijn opgenomen in de Belgische aangifte. Neem contact op voor meer informatie en om uw recht op terugbetaling te verifiëren.

Lees meer

Share this

How can we help?

Discover our expertise