Skip to the content

Employment law

Brexit: impact sociale zekerheid vanaf 2021

Vanaf 2021 verlaat het VK onze douane-unie. Lees meer over de gevolgen voor de sociale zekerheid van EU-burgers in het VK en Britse onderdanen in de EU.

Lees meer

Installation of the Works Council

Under the 2020 Social Elections, how much time do you have to convene the elected members for the first so-called installation meeting?

Read more

Installatievergadering CPBW en OR

Hoeveel tijd heeft u in het kader van de sociale verkiezingen van 2020 om de gekozen leden bijeen te roepen voor de eerste zogenaamde installatievergadering?

Read more

Termination of the election procedure

In certain situations, the election procedure can be completely or partially terminated. Discover what rules apply and how to meet the requirements.

Read more

Stopzetting van de kiesprocedure

In bepaalde situaties wordt de kiesprocedure volledig of gedeeltelijk stopgezet. Ontdek welke regels van toepassing zijn en hoe u aan de eisen kunt voldoen.

Read more

Einde occulte periode

De zogenaamde 'occulte' periode loopt ten einde en binnenkort zal duidelijk zijn welke werknemers bescherming tegen ontslag genieten en welke niet.

Ontdek meer

Share this

How can we help?

Discover our expertise