Skip to the content

Corporate and M&A

Indexatie groottecriteria rechtspersonen en groepen

Ontdek de recente wijzigingen in de groottecriteria voor rechtspersonen en groepen in België! De nieuwe wet van maart 2024, gericht op de digitalisering van justitie, brengt aanpassingen aan in de jaaromzet, balanstotaal en andere criteria voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

Lees meer

March 2024 Indexation: Publication in the Annexes to the Belgian Official Gazette

With effect as of 1 March 2024, the costs for publication in the Annexes to the Belgian Official Gazette will be increased.

Read more

Specifiek kader verhoging mededinging overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen in de maak

Op 20 juli 2023 keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bijzondere regels vastlegt over overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen. De regering geeft met het nieuwe (ontwerp) KB uitvoering aan artikel 71bis van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Lees meer

Foreign direct investment screening (FDIS) in Belgium as from 1 July 2023

Foreign Direct Investment Screening (FDIS) in Belgium becomes effective on July 1, 2023. This regime requires non-EU investors to notify and obtain clearance for certain investments in Belgian companies involved in targeted activities.

Read more

The Belgian implementation of Directive (EU) 2019/2121 on cross-border conversions, mergers and demergers

Discover the key changes in Belgian legislation regarding cross-border conversions, mergers, and demergers.

Read more

Belgian implementation of the ruling of the European Court of Justice on public access to UBO register

The UBO register is a centralized database used to prevent money laundering, terrorist financing, and related criminal activities by tracking the natural persons who ultimately control companies and other legal entities. In the past, public access to certain UBO data was allowed, but the European Court of Justice ruled that such access was invalid. The Belgian legislator subsequently made legislative changes that restrict public access to the UBO register to those who can demonstrate a legitimate interest related to fighting money laundering and related criminal activities. This text provides details on the legislative changes and the conditions that qualify as a legitimate interest for access to the UBO register.

Read more

Share this

How can we help?

Discover our expertise