Skip to the content

Administrative and Public

New European thresholds for public procurement

On 10 Nov 2021, new thresholds that a contracting authority must take into account when awarding public contracts were set to replace the current ones.

Read more

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten

Op 10 november werden de nieuwe drempelbedragen vastgelegd waarmee een aanbestedende dienst rekening moet houden bij de gunning van overheidsopdrachten.

Lees meer

Share this

How can we help?

Discover our expertise