Skip to the content

Administrative and Public

Overheidsopdrachten in de EU: minder mededinging in de periode 2011-2021

Het Special Report van de Europese Rekenkamer onthult de trends en uitdagingen omtrent overheidsopdrachten in de EU tussen 2011 en 2021. Het rapport belicht een afname in concurrentie bij aanbestedingen en analyseert de impact van de Richtlijnen van 2014. Het benadrukt onder andere een toename van directe gunningen en enkele inschrijvingen, evenals een beperkt aantal grensoverschrijdende opdrachten. De hervormingen van 2014 blijken weinig effectief, met aanbevelingen voor verbetering van transparantie en concurrentie. Dit roept vragen op over toekomstige beleidsmaatregelen in overheidsopdrachten.

Lees meer

Wijziging Wet ‘openbaarheid van bestuur’

Ontdek de aanstaande veranderingen in de Wet 'openbaarheid van bestuur'. Deze herzieningen breiden het toepassingsgebied uit, verduidelijken vage aanvragen en eisen meer actieve openbaarheid. Verwacht wordt dat deze wijzigingen op 1 april 2024 van kracht zullen zijn. Neem contact op voor meer informatie.

Lees meer

Essentiële veiligheidsbelangen en overheidsopdrachten: een hot topic

Essentiële veiligheidsbelangen en overheidsopdrachten: impactvolle uitspraken en strikte toepassingsvoorwaarden. Lees meer hierover!

Lees meer

Over de schildpad en de (binnenkort iets snellere) haas – de hervorming van de Raad van State

Deze zomer werd met de wet van 11 juli 2023 (de Hervormingswet) de hervorming van de Raad van State ingezet. Deze wet, en de uitvoerende Koninklijke Besluiten (zie verder), voeren belangrijke wijzigingen door met betrekking tot de procedureregels van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Lees meer

De vernieuwde omgevingsvergunningsprocedure: sneller en beter?

De ministerraad van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 kende een drukke agenda met veel omgevingsrechtelijke thema’s.

Lees meer

Digitalization of the notary profession

Since 1 August 2021, it has been possible to establish a corporation (or any other legal entity) completely digitally and remotely. A notary's intervention is still required, but all parties can simply proceed via videoconference.

Read more

Share this

How can we help?

Discover our expertise