Skip to the content

Colloquium CROW: Niet-vergunde constructies, overdracht en vestiging van zakelijke rechten, tussen gedogen en regulariseren

ink feather pen

Transacties bij vastgoed worden steeds complexer. De alsmaar groeiende publiekrechtelijke regelgeving is hier niet vreemd aan. Wijzigingen volgen elkaar snel op en
maken het geheel onoverzichtelijk en moeilijk toepasbaar. Dit is op het vlak van de ruimtelijke ordening niet anders. De talrijke veranderingen in het vergunningslandschap maken dat rechtszekerheid steeds meer zoek is. Vergunningen staan nochtans centraal bij vastgoedtransacties. Ze bepalen wat kan en niet kan en hebben een grote impact op de waarde. Duidelijkheid rond het vergunningsstatuut is daarom cruciaal.

Vele vragen blijven evenwel open en verdienen een antwoord. Wat indien een constructie niet vergund is of door een herstelmaatregel wordt bedreigd? Stelt dit enig probleem voor de overdracht van het goed? Kan dit de aansprakelijkheid van de verkoper of zijn notaris in het gedrang brengen? Welke informatie moet hierrond bij de verkoop worden verstrekt? Kan de verjaring soelaas brengen? En wat bij een zonevreemde constructie? Bestaat er hierbij enig verschil in behandeling? Kan een oud herstelvonnis nog roet in het eten gooien? En wat met de waarde-
ring van dergelijk vastgoed?

Al deze aspecten en nog veel meer wordt uitgebreid besproken door bedreven rechtspractici. Dit colloquium is dan ook een must voor elke advocaat, notaris, ambtenaar, landmeter, magistraat, fiscalist, vastgoedmakelaar, vastgoedspecialist, kortom iedereen die op één of andere manier met vastgoed in aanraking komt.

 

Programma

Vrijdag 25 oktober 2019
Landcommanderij Alden Biesen
Bilzen

Dagvoorzitter Notaris Prof. dr. Ruud JANSEN

 • 08u00: Onthaal met licht ontbijt
 • 09u00: Verwelkoming en inleiding: dagvoorzitter
 • 09u15: Ruimtelijke informatieverplichting, waarde en,aansprakelijkheid (overheid, notaris, makelaar, landmeter-expert), rechtsherstel
  dr. Frederik HAENTJENS – Postdoctoraal medewerker
  UGent – Advocatenkantoor Haentjens
 • 10u00: Overdracht van onroerend goed en het oude herstelvonnis. Problemen en oplossingen
  mr. Sven VERNAILLEN, mr. Jo VAN LOMMEL en mr. Nicolas JANSSENS, advocaten GSJ-Advocaten
 • 10u45: Koffiepauze
 • 11u00: Bewijs van vergunning, verjaring, strafvervolging, stakingsbevel, herstelmaatregelen, meerwaarde- regeling, handhaving
  Prof. dr. Geert VAN HOORICK, hoogleraar UGent
 • 11u45: Voorwaarden en lasten binnen het kader van de omgevingsvergunning
  mr. Katrien KEMPE, advocaat K-Law
 • 12u30: Lunch
  14u00: Zonevreemde basisrechten, gefundeerde rechtspraak
  dr. Stijn AERTS, mr. Matthias DEJONGHE en mr. Patrick VANDENDAEL – Referendarissen Dienst van de Bestuursrechtscolleges
 • 14u45: Waardering van vastgoed met onzekere vergunningstoekomst
  dhr. Guibert de CROMBRUGGHE – MSOG en Landmeter-Expert, de Crombrugghe & Partners NV
 • 15u30: Koffiepauze
 • 15u45: Verjaard of gedoogd maar niet vergund: vol of gebrekkig eigendomsrecht
  dr. Johan VAN DE VOORDE, Postdoctoraal onderzoeker UAntwerpen
 • 16u30: Vragenronde en slotwoord dagvoorzitter
 • 17u00: Afsluitende receptie

 

Praktische informatie

De inschrijvingskosten voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechterlijke orde worden ten laste genomen door het IGO (dossier TEC-E19210).

Studiepunten

• Landmeters: 6 vormingsuren
• Advocaten: 6 juridische punten (dossier 2019-00028)
• Notarissen: 6 uren (dossier 18/29708)
• BIV: 5,5 uren

Inschrijving en betaling

Inschrijven gebeurt door vóór 15 oktober 2019 te mailen naar hildegarde@landmeterpalmans.be met de volgende gegevens:

 • Naam/Voornaam
 • Organisatie/Functie
 • Adres
 • Telefoonnummer/email
 • BTW-nummer
 • LAN-nummer (enkel voor landmeters)
 • U bent: lid van CROW vzw / magistraat of ambtenaar bij de FOD Justitie
 • U wenst: een attest juridische punten / een attest vormingsuren

Het aantal inschrijvingen is beperkt. De inschrijvingen zijn pas geldig vanaf het ogenblik dat de deelnamesom overgemaakt is op IBAN BE63 0014 5505 9008 (BIC: GEBABEBB) van CROW vzw, met vermelding van uw naam, voornaam, functie en organisatie.

Prijs

(met inbegrip van het referatenboek)
• Leden CROW: € 275
• Anderen: € 295

Inlichtingen

CROW vzw
p/a Landmeterskantoor Palmans
Rode Kruislaan 58 - 3700 Tongeren
tel.: 012 23 65 89 - fax: 012 26 29 01
e-mail: hildegarde@landmeterpalmans.be
www.crow.be

Share this

How can we help?

Discover our expertise