Skip to the content

Het nieuwe Belgische vennootschapsrecht

Wooden blocks spelling change and chance

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal het Belgische ondernemingslandschap grondig transformeren. Vanaf 1 mei 2019 moeten alle nieuw opgerichte vennootschappen, verenigingen of stichtingen zich conformeren aan het Wetboek en vanaf 1 januari 2020 zullen de regels ook van toepassing worden op de bestaande vennootschappen.

 

Enkele van de belangrijkste wijzigingen

 • De hervorming van het aantal vennootschapsvormen
 • De afschaffing van de minimumkapitaalplicht (BV)
 • Versoepeling dividenduitkering
 • Mogelijkheid tot meervoudig stemrecht
 • Duaal (bestuur)stelsel (NV)
 • Versoepeling van de procedure inzake inkoop eigen aandelen en financial assistance
 • De verstrenging maar ook (soms) beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders
 • De netto-actieftest en liquiditeitstest bij winstuitkering voor de BV
 • De uitsluiting en uittreding van een aandeelhouder ten laste van het vennootschapsvermogen en een BV
 • De verplichte ontdubbeling van bestuurdersmandaten
 • De onthoudingsplicht bij belangenconflicten op het niveau van het bestuur.

 

Dit alles zal ook zijn impact hebben op fiscaal en boekhoudkundig vlak.

 

Wees voorbereid

Naar schatting zullen minstens 750 000 Belgische rechtspersonen (vennootschappen, verenigingen en stichtingen) onderhevig zijn aan het nieuwe Wetboek. Om organisaties te helpen navigeren door de vele veranderingen en te begrijpen hoe ze precies worden beïnvloed, organiseert KPMG en K law een gratis infosessie met KBC.

Tijdens deze infosessie gaan wij graag in op de juridische, fiscale en boekhoudkundige gevolgen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de impact ervan op de dagelijkse werking van uw onderneming.


Praktische informatie

Woensdag 12 juni 2019
Corda Campus Hasselt
Corda 1, Kempische Steenweg 311
3500 Hasselt

Programma

 • 08.00 - 08.30 Welkom met koffie en ontbijt
 • 08.30 - 10.00 Wijziging in het wetboek van vennootschappen
 • 10.00 - 10.30 Vraagstelling en koffie

Registratie

Gelieve u te registreren via de link hieronder. Een week voor het evenement ontvangt u van ons een e-mail met meer praktische informatie over het programma en de locatie.

Registreer hier

Taal

Nederlands

Deelname

Gratis

Share this

How can we help?

Discover our expertise