Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Europese Unie

Wijziging Wet ‘openbaarheid van bestuur’

Ontdek de aanstaande veranderingen in de Wet 'openbaarheid van bestuur'. Deze herzieningen breiden het toepassingsgebied uit, verduidelijken vage aanvragen en eisen meer actieve openbaarheid. Verwacht wordt dat deze wijzigingen op 1 april 2024 van kracht zullen zijn. Neem contact op voor meer informatie.

11 Jan 2024

Europese Commissie bevestigt protectionistische houding in de Foreign Subsidies Regulation

Met ingang van 12 juli 2023 is Verordening 2022/2560 van 14 december 2022 betreffende buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren (grotendeels) van toepassing. De verordening beoogt onder andere te voorkomen dat marktpartijen die subsidies ontvangen van landen buiten de Europese Unie bij aanbestedingsprocedures de interne markt verstoren.

28 Jul 2023

Brexit: impact sociale zekerheid vanaf 2021

Vanaf 2021 verlaat het VK onze douane-unie. Lees meer over de gevolgen voor de sociale zekerheid van EU-burgers in het VK en Britse onderdanen in de EU.

16 Dec 2020

Welke beperkingen mag u opleggen aan uw distributeurs?

Als leverancier doet u misschien beroep op distributeurs om uw producten te verkopen. Welke voorwaarden mag u precies aan hen opleggen?

21 Feb 2020

How can we help?

Discover our expertise