Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Persoonsgegevens

Inzage in het recht op inzage

Het Hof van Justitie verduidelijkt dat het recht op inzage niet enkel de categorieën van ontvangers betreft, maar ook de specifieke ontvangers zelf indien de betrokkene hierom verzoekt.

07 Feb 2023

How can we help?

Discover our expertise