Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Aandeelhouders

Het lot van CVBA’s na het WVV: start tijdig aan de verplichte denkoefening over de nieuwe rechtsvorm voor uw vennootschap

Ontdek de impact en aandachtspunten van de afschaffing en omvorming van de CVBA-rechtsvorm.

11 Oct 2022

COVID-19 en de digitalisering van de algemene vergadering van vennootschappen en (i)vzw’s: het vervolg

COVID-19 bemoeilijkte de organisatie van de algemene vergadering. Ontdek de digitale oplossingen en de bepalingen waarmee rekening moet worden gehouden.

20 Jan 2021

CV 2.0 of BV 2.0? Uw CVBA omvormen (of toch niet)?

De nieuwe vennootschapswet beperkt het gebruik en van de CV-rechtsvorm voor oneigenlijke CVBA’s. De nieuwe BV-rechtsvorm kan echter soelaas bieden.

09 Oct 2020

Happy 25th birthday voor de “Echtscheidingswet onder aandeelhouders” (aka “De geschillenregeling”)

De geschillenregeling is al 25 jaar het laatste redmiddel bij aandeelhouderdiscussie en vormt nu ook de totaaloplossing voor conflicterende aandeelhouders.

07 Jul 2020

De impact van COVID-19 op uw onderneming vanuit vennootschapsrechtelijk oogpunt en het KB van 9 april 2020

In het licht van alle maatregelen ter bestrijding van COVID-19, is het belangrijk dat elke Belgische vennootschap nadenkt over de impact op haar onderneming.

24 Apr 2020

De omzetting van de Aandeelhoudersrechtenrichtlijn en de eerste aanpassingen van het WVV

Hoewel het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1 mei 2019 van toepassing is op nieuwe vennootschappen en verenigingen, zijn er wijzigingen van sommige bepalingen voorzien.

20 Dec 2019

Taks op de omzetting van toonderaandelen vernietigd door het Grondwettelijk Hof

Met de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van effecten aan toonder werden alle houders van effecten aan toonder verplicht om hun toondereffecten uiterlijk tegen 31 december 2013...

09 Feb 2015

How can we help?

Discover our expertise