Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Belgische Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)

Terugvordering van te veel uitbetaald (bruto)loon, niet altijd “a walk in the park”?

Een werkgever komt tot de vaststelling dat hij zijn werknemer te veel loon heeft uitbetaald en/of dat hij te veel sociale bijdragen en/of te veel bedrijfsvoorheffing heeft betaald. Kan dit teruggevorderd worden van de betrokken werknemer en zo ja, hoe gaat dat in z’n werk?

21 Nov 2019

“30BIS” AANGEPAST VANAF 1 APRIL 2019

Voortaan geldt de bijzondere regeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden ook voor de sector ‘levering van stortklaar beton’.

29 Mar 2019

How can we help?

Discover our expertise