Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Coronavirus

COVID-19 en de digitalisering van de algemene vergadering van vennootschappen en (i)vzw’s: het vervolg

COVID-19 bemoeilijkte de organisatie van de algemene vergadering. Ontdek de digitale oplossingen en de bepalingen waarmee rekening moet worden gehouden.

20 Jan 2021

Onroerende voorheffing in corona-tijden

De onroerende voorheffing kan in deze coronatijd onder bepaalde voorwaarden een extra duwtje in de rug betekenen voor veel ondernemingen.

19 Nov 2020

Zijn uw algemene en contractuele voorwaarden nog up-to-date?

Commerciële transacties werden sterk beïnvloed door COVID-19. Bieden uw contracten en algemene voorwaarden u nog voldoende bescherming bij problemen?

19 Nov 2020

Updating your contracts and general terms and conditions

Commercial transactions have been impacted by COVID-19. Do your contracts and general terms and conditions offer you sufficient protection if you have issues?

19 Nov 2020

Accountability of leaders in difficult times: when does leadership become hardship?

The responsibilities of directors and other executives are extensive and not easy. Discover some important liability principles especially during COVID-19.

20 Oct 2020

Aansprakelijkheid van leiders in moeilijke tijden: Wanneer wordt leiden lijden?

Aansprakelijkheid van leidinggevenden is in tijden van COVID-19 relevanter dan ooit. Een overzicht van enkele belangrijke principes.

10 Aug 2020

The Belgian DPO’s response to COVID-19

Given the topical issue of COVID-19 and its impact on data protection, the Belgian Data Protection Authority published guidelines to provide clarification.

06 Aug 2020

Financial Regulatory Update – COVID-19 measures, 24 April 2020

This is a special Financial Regulatory Update with regard to the COVID-19 regulatory measures taken to date.

29 Apr 2020

De impact van COVID-19 op uw onderneming vanuit vennootschapsrechtelijk oogpunt en het KB van 9 april 2020

In het licht van alle maatregelen ter bestrijding van COVID-19, is het belangrijk dat elke Belgische vennootschap nadenkt over de impact op haar onderneming.

24 Apr 2020

De impact van COVID-19 op uw onderneming vanuit een vennootschapsrechtelijk oogpunt

De impact van COVID-19 op uw onderneming vanuit een vennootschapsrechtelijk oogpunt.

03 Apr 2020

How can we help?

Discover our expertise