Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Faillissement

Aansprakelijkheid van leiders in moeilijke tijden: Wanneer wordt leiden lijden?

Aansprakelijkheid van leidinggevenden is in tijden van COVID-19 relevanter dan ooit. Een overzicht van enkele belangrijke principes.

10 Aug 2020

K.B. nr. 15: procedurele en juridische ademruimte voor ondernemingen in moeilijkheden door COVID-19

Tijdelijk moratorium op faillissement en uitvoeringsmaatregelen van schuldeisers wordt verlengd tot 17 juni 2020, maar kan uitzonderlijk worden opgeheven.

15 May 2020

Na dematerialisering huurcontracten nu ook digitalisering faillissementsdossier

Vanaf 1 april 2017 wordt het startschot gegeven voor het nieuwe digitaal platform “Centraal Register Solvabiliteit” (Regsol).

29 Mar 2017

Ook vzw’s kunnen binnenkort failliet worden verklaard

Op 20 april 2017 heeft de federale regering een wetsontwerp ingediend houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht.

30 Jun 2017

How can we help?

Discover our expertise