Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten in de EU: minder mededinging in de periode 2011-2021

Het Special Report van de Europese Rekenkamer onthult de trends en uitdagingen omtrent overheidsopdrachten in de EU tussen 2011 en 2021. Het rapport belicht een afname in concurrentie bij aanbestedingen en analyseert de impact van de Richtlijnen van 2014. Het benadrukt onder andere een toename van directe gunningen en enkele inschrijvingen, evenals een beperkt aantal grensoverschrijdende opdrachten. De hervormingen van 2014 blijken weinig effectief, met aanbevelingen voor verbetering van transparantie en concurrentie. Dit roept vragen op over toekomstige beleidsmaatregelen in overheidsopdrachten.

08 Feb 2024

Essentiële veiligheidsbelangen en overheidsopdrachten: een hot topic

Essentiële veiligheidsbelangen en overheidsopdrachten: impactvolle uitspraken en strikte toepassingsvoorwaarden. Lees meer hierover!

22 Dec 2023

E-invoicing/e-facturatie: naar een algehele verplichting

E-invoicing/e-facturatie: naar een algehele verplichting voor overheidsopdrachten. Vanaf 1 mei 2023 moeten ondernemers elektronische facturen verzenden voor overheidsopdrachten met een waarde vanaf €30.000 (excl. btw). Lees meer over de gestructureerde elektronische factuurvereisten en de naderende verplichting voor alle overheidsopdrachten.

25 May 2023

Overheidsopdrachten en concessies: naar betere monitoring en meer transparantie

Op 16 februari 2023 is de wetswijziging van 8 februari 2023 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Met die wetswijziging wil de overheid een aantal maatregelen nemen om de transparantie en monitoring te bevorderen rond het gunnen van overheidsopdrachten.

24 Feb 2023

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten

Op 10 november werden de nieuwe drempelbedragen vastgelegd waarmee een aanbestedende dienst rekening moet houden bij de gunning van overheidsopdrachten.

23 Nov 2021

How can we help?

Discover our expertise