Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten en concessies: naar betere monitoring en meer transparantie

Op 16 februari 2023 is de wetswijziging van 8 februari 2023 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Met die wetswijziging wil de overheid een aantal maatregelen nemen om de transparantie en monitoring te bevorderen rond het gunnen van overheidsopdrachten.

24 Feb 2023

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten

Op 10 november werden de nieuwe drempelbedragen vastgelegd waarmee een aanbestedende dienst rekening moet houden bij de gunning van overheidsopdrachten.

23 Nov 2021

How can we help?

Discover our expertise