Skip to the content

Kalender Sociale Verkiezingen

Omwille van het COVID-19 virus zullen de sociale verkiezingen plaatsvinden van 16 november 2020 tot 29 november 2020.

Met deze tool ontdekt u alvast welke (aangepaste) sleuteldata u moet respecteren om de verkiezingen correct te organiseren, onder voorbehoud dat het akkoord van de sociale partners door de regering zal bekrachtigd worden.

Kalender in het Engels

Kalender in het Frans

 

X-60 13.12.2019

Start van de voorbereidende procedure.

X-35 07.01.2020

De werkgever neemt een beslissing over de technische bedrijfseenheid en functies leidinggevend personeel en kaderpersoneel.

X-30 12.01.2020

Aanvang ontslagbescherming van de kandidaten.

X-28 14.01.2020

Uiterste datum voor beroep bij de Arbeidsrechtbank tegen de beslissingen X-35.

X-5 06.02.2020

Uiterste datum voor de uitspraak van de Arbeidsrechtbank over het beroep.

X 11.02.2020

Aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, de vaststelling van het aantal TBE’s, het aantal mandaten in de Ondernemingsraad en in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de voorlopige kiezerslijsten, de lijsten met het middenkader en hoger kader, data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien, persoon of dienst die door de werkgever belast is met het versturen of ronddelen van de oproepingsbrieven, beslissing om over te gaan tot elektronisch stemmen (indien van toepassing).

X+7 18.02.2020

Uiterste datum voor intern bezwaar (op ondernemingsniveau) tegen het bericht van X.

X+14 25.02.2020

Beslissing over het bezwaar van X+7.

X+21 03.03.2020

Uiterste datum voor beroep bij de Arbeidsrechtbank tegen de beslissingen X+14.

X+28 10.03.2020

Kiezerslijsten zijn definitief.

X+35 17.03.2020

Uiterste datum voor het indienen van de kandidatenlijsten.

X (POST COVID-19) 18.08.2020

Post COVID-19 heropstart van de procedure. Aanvang van de nieuwe occulte beschermingsperiode voor kandidaten die op geldige wijze een kandidaat vervangen die werd voorgedragen op X+35.

X+29 16.09.2020

Uiterlijke datum van aanplakking en mededeling van het bericht tot rechtzetting van bericht X na einde opschorting.

X+36 23.09.2020

Herneming van de verkiezingsprocedure en mogelijkheid om vanaf deze dag een akkoord te sluiten om over te gaan tot elektronisch stemmen.

X+40 27.09.2020

Aanplakking kandidatenlijsten door de werkgever (of elektronische bekendmaking)/aanwijziging voorzitters stembureaus.

X+47 04.10.2020

Mogelijke wijziging van/of klacht tegen de kandidatenlijsten.

X+48 05.10.2020

De klacht wordt ingediend bij de betrokken vakorganisaties door de werkgever.

X+52 09.10.2020

Uiterste datum voor beroep door de werkgever indien geen klacht op X+47.

X+54 11.10.2020

Uiterste datum wijziging kandidatenlijsten/ Aanwijzing van alle leden van de stembureaus.

X+56 13.10.2020

Aanplakking (gewijzigde) kandidatenlijsten/Eventueel akkoord over het stemmen per brief.

X+60 17.10.2020

Aanplakken van de samenstelling en de verdeling van de stembureaus.

X+61 18.10.2020

Uiterste datum voor beroep bij de Arbeidsrechtbank tegen de (gewijzigde) kandidatenlijsten die aanleiding hebben gegeven tot een klacht op uiterlijk X+47.

X+66 23.10.2020

Uiterste datum voor uitspraak van de Arbeidsrechtbank over het beroep van de werkgever tegen de kandidatenlijsten, voorzover geen klacht werd ingediend.

X+70 27.10.2020

Aanwijzing van getuigen.

X+75 01.11.2020

Uiterste datum voor uitspraak van de Arbeidsrechtbank over het beroep tegen de (gewijzigde) kandidatenlijsten ingeval van een klacht op uiterlijk X+47.

X+76 02.11.2020

Uiterste datum voor de vervanging van kandidaten.

X+77 03.11.2020

Definitief afsluiten van de kandidatenlijsten en opmaken van stembiljetten.

X+79 05.11.2020

Eventueel stopzetten van de kiesprocedure.

X+80 06.11.2020

Oproeping van de kiezers.

X+82 08.11.2020

Uiterste datum voor het oproepen van de kiezers.

Y 16.11.2020

Dag van de stemming.

Y+1 17.11.2020

Afsluiten van de kiesverrichtingen.

Y+2 18.11.2020

Aanplakking van de uitslagen van de verkiezingen en de samenstelling van de Ondernemingsraad en/of het Comité voor preventie en bescherming van het werk.

Y+15 01.12.2020

Uiterste datum voor beroep bij de Arbeidsrechtbank met verzoek tot (gedeeltelijke) nietigverklaring van de verkiezingen of van de beslissing tot stopzetting van de procedure of een verzoek tot verbetering van de verkiezingsuitslag.

Y+25 11.12.2020

Tot en met deze dag moet de werkgever de documenten die voor de sociale verkiezingen hebben gediend, bewaren.

Y+45 31.12.2020

Uiterste datum voor de eerste vergadering van de Ondernemingsraad en/of het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Y+69 24.01.2021

Beslissing van de Arbeidsrechtbank over Y+15.

Y+84 08.02.2021

Uiterste datum voor het instellen van hoger beroep bij het Arbeidshof.

Y+86 10.02.2021

Verwijderen van de aangeplakte berichten.

Y+144 09.04.2021

Uiterste datum voor uitspraak van het Arbeidshof over het hoger beroep.

Belangrijke data

How can we help?

Discover our expertise