Skip to the content

Kalender Sociale Verkiezingen

De sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 13 mei 2024 tot 26 mei 2024.

Met deze tool ontdekt u alvast welke sleuteldata u moet respecteren om de verkiezingen correct te organiseren.

Kalender in het Engels

Kalender in het Frans

 

X-60 15.12.2023

Start van de voorbereidende procedure.

X-35 09.01.2024

De werkgever neemt een beslissing over de technische bedrijfseenheid en functies leidinggevend personeel en kaderpersoneel.

X-30 14.01.2024

Aanvang ontslagbescherming van de kandidaten.

X-28 16.01.2024

Uiterste datum voor beroep bij de Arbeidsrechtbank tegen de beslissingen X-35.

X-5 08.02.2024

Uiterste datum voor de uitspraak van de Arbeidsrechtbank over het beroep.

X 13.02.2024

Aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, de vaststelling van het aantal TBE’s, het aantal mandaten in de Ondernemingsraad en in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de voorlopige kiezerslijsten, de lijsten met het middenkader en hoger kader, data die uit de verkiezingsprocedure voortvloeien, persoon of dienst die door de werkgever belast is met het versturen of ronddelen van de oproepingsbrieven, beslissing om over te gaan tot elektronisch stemmen (indien van toepassing).

X+7 20.02.2024

Uiterste datum voor intern bezwaar (op ondernemingsniveau) tegen het bericht van X.

X+14 27.02.2024

Beslissing over het bezwaar van X+7.

X+21 05.03.2024

Uiterste datum voor beroep bij de Arbeidsrechtbank tegen de beslissingen X+14.

X+28 12.03.2024

Kiezerslijsten zijn definitief.

X+35 19.03.2024

Uiterste datum voor het indienen van de kandidatenlijsten.

X+40 24.03.2024

Aanplakking kandidatenlijsten door de werkgever (of elektronische bekendmaking)/aanwijziging voorzitters stembureaus.

X+47 31.03.2024

Mogelijke wijziging van/of klacht tegen de kandidatenlijsten.

X+48 01.04.2024

De klacht wordt ingediend bij de betrokken vakorganisaties door de werkgever.

X+52 05.04.2024

Uiterste datum voor beroep door de werkgever indien geen klacht op X+47.

X+54 07.04.2024

Uiterste datum wijziging kandidatenlijsten/ Aanwijzing van alle leden van de stembureaus.

X+56 09.04.2024

Aanplakking (gewijzigde) kandidatenlijsten/Eventueel akkoord over het stemmen per brief.

X+60 13.04.2024

Aanplakken van de samenstelling en de verdeling van de stembureaus.

X+61 14.04.2024

Uiterste datum voor beroep bij de Arbeidsrechtbank tegen de (gewijzigde) kandidatenlijsten die aanleiding hebben gegeven tot een klacht op uiterlijk X+47.

X+66 19.04.2024

Uiterste datum voor uitspraak van de Arbeidsrechtbank over het beroep van de werkgever tegen de kandidatenlijsten, voorzover geen klacht werd ingediend.

X+70 23.04.2024

Aanwijzing van getuigen.

X+75 28.04.2024

Uiterste datum voor uitspraak van de Arbeidsrechtbank over het beroep tegen de (gewijzigde) kandidatenlijsten ingeval van een klacht op uiterlijk X+47.

X+76 29.04.2024

Uiterste datum voor de vervanging van kandidaten.

X+77 30.04.2024

Definitief afsluiten van de kandidatenlijsten en opmaken van stembiljetten.

X+79 02.05.2024

Eventueel stopzetten van de kiesprocedure.

X+80 03.05.2024

Oproeping van de kiezers.

X+82 05.05.2024

Uiterste datum voor het oproepen van de kiezers.

Y 13.05.2024

Dag van de stemming.

Y+1 14.05.2024

Afsluiten van de kiesverrichtingen.

Y+2 15.05.2024

Aanplakking van de uitslagen van de verkiezingen en de samenstelling van de Ondernemingsraad en/of het Comité voor preventie en bescherming van het werk.

Y+15 28.05.2024

Uiterste datum voor beroep bij de Arbeidsrechtbank met verzoek tot (gedeeltelijke) nietigverklaring van de verkiezingen of van de beslissing tot stopzetting van de procedure of een verzoek tot verbetering van de verkiezingsuitslag.

Y+25 07.06.2024

Tot en met deze dag moet de werkgever de documenten die voor de sociale verkiezingen hebben gediend, bewaren.

Y+45 27.06.2024

Uiterste datum voor de eerste vergadering van de Ondernemingsraad en/of het Comité voor preventie en bescherming op het werk.

Y+69 21.07.2024

Beslissing van de Arbeidsrechtbank over Y+15.

Y+84 05.08.2024

Uiterste datum voor het instellen van hoger beroep bij het Arbeidshof.

Y+86 07.08.2024

Verwijderen van de aangeplakte berichten.

Y+144 04.10.2024

Uiterste datum voor uitspraak van het Arbeidshof over het hoger beroep.

Belangrijke data

How can we help?

Discover our expertise