Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: B2B

Le nouveau droit des obligations : ce que vous devez savoir

Découvrez les principaux points d'attention en ce qui concerne le nouveau droit des obligations, inséré dans les livres 1 et 5 du nouveau code civil belge.

16 May 2022

The new law of obligations: what you should know

On 1 January 2023, Books 1 (General provisions) and 5 (Obligations) of the new civil code will enter into force. As a result, the legislation will, among other things, create a new balance between the contractual autonomy of the parties, on the one hand, and the judge’s role as guardian of the interests of the weaker contracting party, as well as the public interest, on the other.

21 Dec 2022

Het nieuwe verbintenissenrecht: wat u moet weten

Ontdek de belangrijkste aandachtspunten van het nieuwe verbintenissenrecht, ingevoegd in Boeken 1 en 5 van het nieuw Belgisch burgerlijk wetboek.

16 May 2022

Attention aux clauses abusives dans les contrats du secteur alimentaire !

En savoir plus sur les nouvelles règles relatives aux clauses abusives dans les contrats du secteur alimentaire. 

02 Mar 2022

Opgelet voor onrechtmatige bedingen in overeenkomsten in de voedingssector!

Lees meer over de nieuwe regels inzake onrechtmatige bedingen in de voedingssector en over de zwarte en grijze lijst met verboden clausules.

22 Feb 2022

Les clauses abusives dans les contrats B2B : entrée en vigueur 1 décembre 2020

Le 1er décembre, de nouvelles règles concernant les clauses abusives dans les contrats entre entreprises (B2B) sont entrées en vigueur. En savoir plus.

17 Dec 2020

Unfair terms in B2B-contracts: entry into force 1 December 2020

On 1 Dec 2020 the new rules on unfair terms in B2B contracts entered into force and apply to contracts concluded, renewed or modified after that date.

17 Dec 2020

Onrechtmatige bedingen in B2B-contracten: inwerkingtreding 1 december 2020

De macht in een B2B-contract is niet altijd gelijkwaardig. De wetgever besloot om ondernemingen te beschermen bij het afsluiten van onderlinge contracten.

17 Dec 2020

Zijn uw algemene en contractuele voorwaarden nog up-to-date?

Commerciële transacties werden sterk beïnvloed door COVID-19. Bieden uw contracten en algemene voorwaarden u nog voldoende bescherming bij problemen?

19 Nov 2020

Updating your contracts and general terms and conditions

Commercial transactions have been impacted by COVID-19. Do your contracts and general terms and conditions offer you sufficient protection if you have issues?

19 Nov 2020

How can we help?

Discover our expertise