Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Ondernemers

Onroerende voorheffing in corona-tijden

De onroerende voorheffing kan in deze coronatijd onder bepaalde voorwaarden een extra duwtje in de rug betekenen voor veel ondernemingen.

19 Nov 2020

Brand Piracy: Kapers op de kust!

Hoe beschermt u uw (merk)naam tegen copycats?

24 Jun 2020

K.B. nr. 15: procedurele en juridische ademruimte voor ondernemingen in moeilijkheden door COVID-19

Tijdelijk moratorium op faillissement en uitvoeringsmaatregelen van schuldeisers wordt verlengd tot 17 juni 2020, maar kan uitzonderlijk worden opgeheven.

15 May 2020

De impact van COVID-19 op uw onderneming vanuit vennootschapsrechtelijk oogpunt en het KB van 9 april 2020

In het licht van alle maatregelen ter bestrijding van COVID-19, is het belangrijk dat elke Belgische vennootschap nadenkt over de impact op haar onderneming.

24 Apr 2020

E-commerce en webshops: een beknopte juridische handleiding voor de internetverkoper

Dit artikel bevat een beknopte juridische handleiding aangaande de verkoop via webshop.

09 Apr 2020

De impact van COVID-19 op uw onderneming vanuit een vennootschapsrechtelijk oogpunt

De impact van COVID-19 op uw onderneming vanuit een vennootschapsrechtelijk oogpunt.

03 Apr 2020

Grenzen aan de contractsvrijheid tussen ondernemingen: van evolutie tot revolutie

Zoals al aangekondigd in onze nieuwsbrief van 29 april 2019, werd door de Wet van 4 april 2019 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 mei 2019) een significante wijziging goedgekeurd aan Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, waarbij de wetgever revolutionaire beperkingen invoert aan de bestaande contractsvrijheid tussen ondernemingen. De mosterd werd vooral gehaald bij de regels inzake consumentenbescherming.

12 Sep 2019

De Brexit-klok tikt verder, weet u al hoe laat het is voor uw intellectuele eigendomsrechten bij een ‘hard Brexit’?

In het geval van een no-deal Brexit, heeft uw vennootschap al de nodige voorbereidingen getroffen met betrekking tot uw intellectuele eigendomsrechten?

10 Apr 2019

Zijn uw handelsovereenkomsten klaar voor de BREXIT?

Een no-deal scenario zal een ernstige impact hebben op Belgische ondernemingen die naar of vanuit het Verenigd Koninkrijk economische activiteiten uitoefenen.

03 Apr 2019

How can we help?

Discover our expertise