Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Verbintenissenrecht

De wettelijke verplichting tot heronderhandelen ingeval van onvoorziene of gewijzigde omstandigheden

Vanaf 1 januari 2023 kunnen overeenkomsten van lange duur door 'verandering van omstandigheden' toch worden herzien.

09 Nov 2022

Anticiperen op een toekomstige wanprestatie van uw schuldenaar?

Het nieuwe verbintenissenrecht zorgt voor meer bescherming voor schuldeisers waardoor u beter kan anticiperen op wanprestaties van schuldenaars.

03 Nov 2022

Precontractuele aansprakelijkheid en het nieuwe verbintenissenrecht: verlaat niet zomaar de onderhandelingstafel

Het nieuwe verbintenissenrecht verankert de rechtspraak rondom precontractuele aansprakelijkheid.

20 Oct 2022

Grondstoftekorten of stijgende prijzen: contractuele flexibiliteit is troef!

Prijsstijgingen en grondstoftekorten zetten veel zakelijke relaties onder druk. Contractuele flexibiliteit biedt een uitweg.

24 Aug 2022

Het nieuwe verbintenissenrecht: wat u moet weten

Ontdek de belangrijkste aandachtspunten van het nieuwe verbintenissenrecht, ingevoegd in Boeken 1 en 5 van het nieuw Belgisch burgerlijk wetboek.

16 May 2022

How can we help?

Discover our expertise