Skip to the content

De wettelijke verplichting tot heronderhandelen ingeval van onvoorziene of gewijzigde omstandigheden

Vrouw op meeting

Bij overeenkomsten van lange duur (zoals afname-contracten, aanneming) bestaat het risico dat onvoorziene of gewijzigde omstandigheden het contractuele evenwicht ernstig verstoren. Denk bijvoorbeeld aan een forse stijging van de energie- en grondstofprijzen, grondstoftekorten of het wegvallen van een belangrijke leverancier.

Het gevolg van deze omstandigheden, ook wel imprevisie of hardship genoemd, kan zijn dat de overeenkomst moeilijk kan worden uitgevoerd of buitengewoon nadelig wordt voor een bepaalde partij.

Tot voor kort werd imprevisie niet ‘automatisch’ in het Belgische contractenrecht aanvaard en moe(s)t de nadelige overeenkomst - ondanks ‘onverwachte of onvoorziene omstandigheden’ – toch worden uitgevoerd.

Vanaf 1 januari 2023 zal dat anders zijn:

  1. Op basis van artikel 5.74 van het (nieuweBurgerlijk Wetboek kan elke schuldenaar ingeval van gewijzigde omstandighedenaan zijn schuldeiser vragen de contractuele afspraken te heronderhandelen, mits aan welbepaalde strikte voorwaarden is voldaan.

  2. Indien de onderhandelingen zouden mislukken, kan op verzoek van een van de partijen de rechter (i) de overeenkomst aanpassen en in overeenstemming brengen met hetgeen de partijen redelijkerwijze zouden zijn overeengekomen indien rekening gehouden wordt met de verandering van omstandigheden, of (ii) zelfs de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen.

Wilt u graag meer informatie? KPMG Law vertelt u graag meer over dit onderwerp in haar seminaries in Gent (17 november), Hasselt (21 november), Antwerpen (29 november) en Brussel (13 december).

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise