Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Contracten

E-invoicing/e-facturatie: naar een algehele verplichting

E-invoicing/e-facturatie: naar een algehele verplichting voor overheidsopdrachten. Vanaf 1 mei 2023 moeten ondernemers elektronische facturen verzenden voor overheidsopdrachten met een waarde vanaf €30.000 (excl. btw). Lees meer over de gestructureerde elektronische factuurvereisten en de naderende verplichting voor alle overheidsopdrachten.

25 May 2023

Overheidsopdrachten en concessies: naar betere monitoring en meer transparantie

Op 16 februari 2023 is de wetswijziging van 8 februari 2023 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Met die wetswijziging wil de overheid een aantal maatregelen nemen om de transparantie en monitoring te bevorderen rond het gunnen van overheidsopdrachten.

24 Feb 2023

De wettelijke verplichting tot heronderhandelen ingeval van onvoorziene of gewijzigde omstandigheden

Vanaf 1 januari 2023 kunnen overeenkomsten van lange duur door 'verandering van omstandigheden' toch worden herzien.

09 Nov 2022

Anticiperen op een toekomstige wanprestatie van uw schuldenaar?

Het nieuwe verbintenissenrecht zorgt voor meer bescherming voor schuldeisers waardoor u beter kan anticiperen op wanprestaties van schuldenaars.

03 Nov 2022

Precontractuele aansprakelijkheid en het nieuwe verbintenissenrecht: verlaat niet zomaar de onderhandelingstafel

Het nieuwe verbintenissenrecht verankert de rechtspraak rondom precontractuele aansprakelijkheid.

20 Oct 2022

Grondstoftekorten of stijgende prijzen: contractuele flexibiliteit is troef!

Prijsstijgingen en grondstoftekorten zetten veel zakelijke relaties onder druk. Contractuele flexibiliteit biedt een uitweg.

24 Aug 2022

Het nieuwe verbintenissenrecht: wat u moet weten

Ontdek de belangrijkste aandachtspunten van het nieuwe verbintenissenrecht, ingevoegd in Boeken 1 en 5 van het nieuw Belgisch burgerlijk wetboek.

16 May 2022

Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten

Op 10 november werden de nieuwe drempelbedragen vastgelegd waarmee een aanbestedende dienst rekening moet houden bij de gunning van overheidsopdrachten.

23 Nov 2021

Onrechtmatige bedingen in B2B-contracten: inwerkingtreding 1 december 2020

De macht in een B2B-contract is niet altijd gelijkwaardig. De wetgever besloot om ondernemingen te beschermen bij het afsluiten van onderlinge contracten.

17 Dec 2020

Zijn uw algemene en contractuele voorwaarden nog up-to-date?

Commerciële transacties werden sterk beïnvloed door COVID-19. Bieden uw contracten en algemene voorwaarden u nog voldoende bescherming bij problemen?

19 Nov 2020

How can we help?

Discover our expertise