Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Belgisch Wetboek van Vennootschappen (BCC)

Het lot van CVBA’s na het WVV: start tijdig aan de verplichte denkoefening over de nieuwe rechtsvorm voor uw vennootschap

Ontdek de impact en aandachtspunten van de afschaffing en omvorming van de CVBA-rechtsvorm.

11 Oct 2022

COVID-19 en de digitalisering van de algemene vergadering van vennootschappen en (i)vzw’s: het vervolg

COVID-19 bemoeilijkte de organisatie van de algemene vergadering. Ontdek de digitale oplossingen en de bepalingen waarmee rekening moet worden gehouden.

20 Jan 2021

CV 2.0 of BV 2.0? Uw CVBA omvormen (of toch niet)?

De nieuwe vennootschapswet beperkt het gebruik en van de CV-rechtsvorm voor oneigenlijke CVBA’s. De nieuwe BV-rechtsvorm kan echter soelaas bieden.

09 Oct 2020

Happy 25th birthday voor de “Echtscheidingswet onder aandeelhouders” (aka “De geschillenregeling”)

De geschillenregeling is al 25 jaar het laatste redmiddel bij aandeelhouderdiscussie en vormt nu ook de totaaloplossing voor conflicterende aandeelhouders.

07 Jul 2020

De impact van COVID-19 op uw onderneming vanuit vennootschapsrechtelijk oogpunt en het KB van 9 april 2020

In het licht van alle maatregelen ter bestrijding van COVID-19, is het belangrijk dat elke Belgische vennootschap nadenkt over de impact op haar onderneming.

24 Apr 2020

De impact van COVID-19 op uw onderneming vanuit een vennootschapsrechtelijk oogpunt

De impact van COVID-19 op uw onderneming vanuit een vennootschapsrechtelijk oogpunt.

03 Apr 2020

Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor het bezit van illegale software door de vennootschap

Volgens recente rechtspraak kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor illegale software binnen de onderneming.

12 Mar 2020

Inwerkingtreding WVV – aandachtspunten voor de BV(BA)

In dit artikel gaan we kort in op de impact van het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen op de besloten vennootschap, de voormalige “BVBA”.

13 Feb 2020

De omzetting van de Aandeelhoudersrechtenrichtlijn en de eerste aanpassingen van het WVV

Hoewel het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1 mei 2019 van toepassing is op nieuwe vennootschappen en verenigingen, zijn er wijzigingen van sommige bepalingen voorzien.

20 Dec 2019

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vanuit een sociaalrechtelijk oogpunt

Alexis Ceuterick, Delphine Folens en Kirsten Van de Steen hebben een artikel geschreven over de sociaalrechtelijke gevolgen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

03 Dec 2019

How can we help?

Discover our expertise