Skip to the content

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vanuit een sociaalrechtelijk oogpunt

two persons chatting

Alexis Ceuterick, Delphine Folens en Kirsten Van de Steen hebben een artikel geschreven over de sociaalrechtelijke gevolgen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Hoe zit het nu precies met het sociaal statuut van bestuurders na de hervorming van het vennootschapsrecht? Kunnen zij daarnaast nog steeds werknemer zijn binnen de vennootschap? En wat is het lot van de leden van een directiecomité, dat door het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (bijna volledig) wordt opgedoekt? Op deze en tal van andere vragen geven de auteurs een antwoord en bieden zij u een inkijk in het sociaalrechtelijk hart van deze nieuwe wetgeving.

Lees het artikel “Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bekeken door een sociaalrechtelijke bril” in het tijdschrift Oriëntatie (Oriëntatie, 2019, Mechelen, Wolters Kluwer, 2019/9, 290-305).

Contacteer uw K law expert voor al uw vragen hieromtrent.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise