Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Belgisch recht

Een nieuw jaar, een verfijnde informatieplicht voor de overstromingsgevoeligheid van onroerende goederen in het Vlaamse Gewest

De Vlaamse overheid verfijnt de informatieplicht voor de overstromingsgevoeligheid van onroerende goederen in het Vlaamse Gewest.

17 Jan 2023

Een nieuwe informatieverplichting bij overdracht: het asbest (inventarisatie) attest

In het kader van het actieplan asbestverwijdering van de Vlaamse overheid wordt een asbestcertificaat vereist bij de overdracht van een onroerend goed.

22 Nov 2022

Het lot van CVBA’s na het WVV: start tijdig aan de verplichte denkoefening over de nieuwe rechtsvorm voor uw vennootschap

Ontdek de impact en aandachtspunten van de afschaffing en omvorming van de CVBA-rechtsvorm.

11 Oct 2022

Opgelet voor onrechtmatige bedingen in overeenkomsten in de voedingssector!

Lees meer over de nieuwe regels inzake onrechtmatige bedingen in de voedingssector en over de zwarte en grijze lijst met verboden clausules.

22 Feb 2022

CV 2.0 of BV 2.0? Uw CVBA omvormen (of toch niet)?

De nieuwe vennootschapswet beperkt het gebruik en van de CV-rechtsvorm voor oneigenlijke CVBA’s. De nieuwe BV-rechtsvorm kan echter soelaas bieden.

09 Oct 2020

COVID-19: impact op commerciële contracten

Dit artikel onderzoekt de impact van COVID-19 (het coronavirus) op commerciële contracten.

26 Mar 2020

Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor het bezit van illegale software door de vennootschap

Volgens recente rechtspraak kan een bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor illegale software binnen de onderneming.

12 Mar 2020

Inwerkingtreding boek VI en boek XII Wetboek Economisch recht

Op 31 mei 2014 treedt “Boek VI” van het Wetboek Economisch Recht m.b.t. consumentenbescherming in werking(K.B. 28 maart 2014).

12 May 2015

How can we help?

Discover our expertise