Skip to the content

Inwerkingtreding boek VI en boek XII Wetboek Economisch recht

fireman reflexion

12/05/2014

Op 31 mei 2014 treedt “Boek VI” van het Wetboek Economisch Recht m.b.t. consumentenbescherming in werking(K.B. 28 maart 2014).

Met de wet van 21 december 2013 werd enerzijds de bestaande “wet marktpraktijken en consumentenbescherming” (uit 2010) geïntegreerd in een “boek VI” van het nieuwe Wetboek Economisch Recht en werd anderzijds de Europese Richtlijn Consumentenbescherming omgezet naar Belgisch recht.

De inwerkingtreding heeft voor bestaande webshops een aantal gevolgen op vlak van informatieverstrekking aan cliënten (welke gevoelig wordt uitgebreid) alsook op vlak van onder meer het herroepingrecht bij verkoop op afstand (via het internet).

Daarnaast treedt ook Boek XII van het Wetboek Economisch Recht (K.B. 4 april 2014) dat in wezen de codificatie inhoudt van de Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

News
February 3rd, 2016

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise