Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Digitalisering

Indexatie groottecriteria rechtspersonen en groepen

Ontdek de recente wijzigingen in de groottecriteria voor rechtspersonen en groepen in België! De nieuwe wet van maart 2024, gericht op de digitalisering van justitie, brengt aanpassingen aan in de jaaromzet, balanstotaal en andere criteria voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen.

22 Apr 2024

Digitalisering van het notariaat

Sinds 1 augustus 2021 was het al mogelijk om de oprichting van een vennootschap (of een andere rechtspersoon) volledig digitaal en op afstand te laten verlopen. Een tussenkomst van de notaris is nog steeds vereist, maar de partijen kunnen gewoon via een videoconferentie verschijnen.

01 Aug 2023

COVID-19 en de digitalisering van de algemene vergadering van vennootschappen en (i)vzw’s: het vervolg

COVID-19 bemoeilijkte de organisatie van de algemene vergadering. Ontdek de digitale oplossingen en de bepalingen waarmee rekening moet worden gehouden.

20 Jan 2021

Aankoop onroerend goed via mail nu wettelijk verankerd

Kunnen partijen een vastgoedovereenkomst sluiten via e-mail? Neen, oordeelde het hof van beroep van Antwerpen in het arrest van 19 december 2016. Het hof besloot dat een verkoopovereenkomst van een onroerend goed gesloten via e-mail geen enkele juridische waarde heeft, zelfs niet als begin van bewijs.

06 Dec 2018

Het Koninklijk Besluit van 7 december 2016: Dematerialisering van huurcontracten

Zoals altijd begint men het nieuwe jaar met goede voornemens. Zo moet ook de FOD Financiën gedacht hebben bij de lancering op 1 januari 2017 van de registratiemogelijkheid voor onderhandse huurovereenkomsten via de MyRent-Software. 

07 Feb 2017

“Aankoop onroerend goed bevestigen via mail blijft mogelijk, mits voldoening publiciteitsvereisten”

Kan de aankoop van een onroerend goed via e-mail worden gesloten?

15 Mar 2017

Na dematerialisering huurcontracten nu ook digitalisering faillissementsdossier

Vanaf 1 april 2017 wordt het startschot gegeven voor het nieuwe digitaal platform “Centraal Register Solvabiliteit” (Regsol).

29 Mar 2017

How can we help?

Discover our expertise