Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Nieuwe Belgisch Wetboek

Het lot van CVBA’s na het WVV: start tijdig aan de verplichte denkoefening over de nieuwe rechtsvorm voor uw vennootschap

Ontdek de impact en aandachtspunten van de afschaffing en omvorming van de CVBA-rechtsvorm.

11 Oct 2022

De nieuwe handleiding van K law op de WVV

K law publiceert een van de allereerste handleidingen over het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

20 Oct 2020

1 mei 2019: Het nieuwe Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Waaruit bestaat het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en hoe is deze hervorming tot stand gekomen? Het doel is duidelijk: het Belgische vennootschapsrecht moderniseren door het te vereenvoudigen.

13 Oct 2019

Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen – Bestuur in de naamloze vennootschap

Door het nieuwe WVV zal de samenstelling van de raad van bestuur van een NV flexibeler zijn door de invoering van 3 regimes: monistisch bestuur, de enige bestuurder of het duaal bestuur.

12 Mar 2019

Ontbinding en vereffening in één akte

Het nieuwe WVV laat de procedure van ontbinding en vereffening in één akte toe en zorgt voor wijzigingen in de aanwezigheidsvereisten voor een algemene vergadering.

12 Mar 2019

De nieuwe regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid: een tegemoetkoming aan de redelijke behoeften in de praktijk

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt nu expliciet dat bestuurders hun taken met zorg, vaardigheden en toewijding moeten uitoefenen.

12 Mar 2019

De Coöperatieve Vennootschap

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) behoudt de Coöperatieve Vennootschap als een mogelijkheid, maar introduceert een aantal grote wijzigingen.

08 Mar 2019

De vaste vertegenwoordiger van een bestuurder - rechtspersoon

Principes worden in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) behouden. Deze voorziet ook vernieuwingen en verduidelijkingen over de vaste vertegenwoordiging.

06 Mar 2019

Het dagelijks bestuur: bevoegdheden uitgebreid én van toepassing op de BV/SRL en CV/SC

De raad van bestuur van een naamloze vennootschap heeft de mogelijkheid om het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te kennen aan een of meerdere bestuurders /andere personen.

06 Mar 2019

De kapitaalloze BV

De kapitaalloze BV. De meest in het oog springende hervorming van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) is waarschijnlijk de flexibilisering van de BVBA.

06 Mar 2019

How can we help?

Discover our expertise