Skip to the content

1 mei 2019: Het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

tijdlijn met de belangrijkste data

Het nieuwe Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is er, maar hoe is deze hervorming tot stand gekomen? Het doel is duidelijk: het Belgische vennootschapsrecht moderniseren door het te vereenvoudigen, flexibeler te maken en aan te passen aan de evoluerende Europese wetgeving. Via deze hervorming wil de Belgische wetgever België competitiever en aantrekkelijker maken voor (buitenlandse) investeerders.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen trad in werking op 1 mei 2019. Vanaf deze datum moesten alle nieuwe vennootschappen, verenigingen of stichtingen voldoen aan de nieuwe regeling.

Hoe zijn we hier geraakt?

Een van de belangrijkste pijlers van de modernisering van het Belgisch recht is de herziening van het Belgisch ondernemingsrecht. Voorgesteld door Minister van Justitie Koen Geens en goedgekeurd door de Belgische ministerraad tijdens de zomer van 2017, is dit voorstel een onderdeel van de hervorming van:

  • de insolventiewetgeving zoals uitgevoerd door het nieuwe Boek XX van het Wetboek Economisch Recht;
  • het ondernemingsrecht, zoals uitgevoerd door de wet van 15 april 2018; en
  • de wetgeving voor vennootschappen en verenigingen, door het invoeren van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Na de goedkeuring door de ministerraad op 25 mei 2018, is het voorontwerp betreffende het nieuwe Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorgelegd aan het parlement op 4 juni 2018. Ten slotte werd het nieuwe Belgische Wetboek van vennootschappen op 28 februari 2019 door het Belgische Parlement goedgekeurd.

De hervorming beoogt de modernisering van de Belgische wetgeving voor vennootschappen en verenigingen door vereenvoudiging ervan, flexibilisering en aanpassing aan de Europese evoluties. Door deze hervorming streeft de Belgische wetgever ernaar België competitiever en aantrekkelijker te maken voor (buitenlandse) investeerders.

Om te begrijpen wat er exact veranderd is en hoe dit een impact heeft op uw organisatie, stellen wij u voor dit onderzoek te bestuderen.

Overgangsperiode

Voor bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen is het nieuwe Wetboek van toepassing vanaf 1 januari 2020. Deze entiteiten kunnen echter kiezen nu al voor een "opt-in" mogelijkheid en de nieuwe regels toepassen vanaf 1 mei 2019. Vanaf 1 januari 2020 moeten bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen hun statuten aanpassen aan het nieuwe Wetboek bij hun eerstvolgende statutenwijziging en dit uiterlijk op 1 januari 2024.

Verder zullen vanaf 1 januari 2020 (of vanaf de datum van de statutenwijziging voor deze datum) bepaalde bindende voorschriften van het nieuwe Wetboek op de bestaande vennootschappen van toepassing zijn. Vanaf deze datum zullen ook aanvullende eisen van toepassing zijn, behalve wanneer de statuten afwijken van deze bijkomende eisen.

Wanneer verenigingen of stichtingen commerciële activiteiten verrichten, zullen zij hun doel moeten wijzigen. Wanneer dit niet gebeurt, blijven zij tot 1 januari 2029 onderworpen aan de beperkingen van de huidige artikelen 1 en 46 van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen en de stichtingen.

Tot het ogenblik van de omzetting, blijft het huidige Wetboek van vennootschappen van toepassing op de vennootschapsvormen die later afgeschaft zullen worden, met uitzondering van bepaalde dwingende voorschriften van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zijn deze vennootschappen niet omgezet in een andere vennootschapsvorm, dan zullen zij wettelijk omgezet worden in een vennootschapsvorm vastgesteld door de wetgever.

 

Download PDF

Oorspronkelijk gepubliceerd: november 2018

Geactualiseerd: oktober 2019

Share this

How can we help?

Discover our expertise