Skip to the content

Keywords results

Search result based on key: Wetgeving

COVID-19 en de digitalisering van de algemene vergadering van vennootschappen en (i)vzw’s: het vervolg

COVID-19 bemoeilijkte de organisatie van de algemene vergadering. Ontdek de digitale oplossingen en de bepalingen waarmee rekening moet worden gehouden.

20 Jan 2021

Onroerende voorheffing in corona-tijden

De onroerende voorheffing kan in deze coronatijd onder bepaalde voorwaarden een extra duwtje in de rug betekenen voor veel ondernemingen.

19 Nov 2020

Zijn uw algemene en contractuele voorwaarden nog up-to-date?

Commerciële transacties werden sterk beïnvloed door COVID-19. Bieden uw contracten en algemene voorwaarden u nog voldoende bescherming bij problemen?

19 Nov 2020

Bereid uw algemene voorwaarden (B2B) voor op hun (her-)examen

Zijn uw algemene voorwaarden (B2B) nog up-to-date? Test met onderstaande tips of ze u nog voldoende bescherming bieden bij onvoorziene omstandigheden.

20 Oct 2020

CV 2.0 of BV 2.0? Uw CVBA omvormen (of toch niet)?

De nieuwe vennootschapswet beperkt het gebruik en van de CV-rechtsvorm voor oneigenlijke CVBA’s. De nieuwe BV-rechtsvorm kan echter soelaas bieden.

09 Oct 2020

De omzetting van de Aandeelhoudersrechtenrichtlijn en de eerste aanpassingen van het WVV

Hoewel het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen sinds 1 mei 2019 van toepassing is op nieuwe vennootschappen en verenigingen, zijn er wijzigingen van sommige bepalingen voorzien.

20 Dec 2019

De (zorg)volmacht: de sleutel tot gemoedsrust voor jong & oud

De uitbreiding van de zorgvolmacht maakt het mogelijk om effectief te anticiperen op de gevolgen van wilsonbekwaamheid.

17 Jun 2019

Hof van Justitie verplicht registratie van arbeidstijd

Op 14 mei 2019 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich uitgesproken over de vraag of en in hoeverre een werkgever verplicht is een tijdsregistratiesysteem in te voeren om de arbeidstijd van de werknemers te meten en te controleren.

16 May 2019

Wetgeving en fiscaliteit. Ook dat is E-Commerce. - Online Retailer

Zowel grote multina- tionals als KMO’s en start-ups zien meer en meer de oppor- tuniteiten die e-commerce voor hun onderneming kan bieden, niet alleen in een B2C kader...

21 Jan 2016

Opheffing van beroepsbekwaamheden: een evenwichtsoefening tussen kwaliteitszorg en non-discriminatie

Vlaams minister Philippe Muyters licht in een recente nota zijn visie toe over de opheffing van de beroepsbekwaamheden in het licht van gewijzigde EU-wetgeving.

19 Apr 2017

How can we help?

Discover our expertise