Skip to the content

Only-once principe: onbekend maakt onbemind

glasses in server room

Het principe van de unieke gegevensinzameling (only-onceprincipe) werd door de wet van 5 mei 2014 op algemene wijze ingevoerd in de werking van de federale overheidsinstanties. Jonathan De Landsheere licht dit beginsel en het belang ervan toe in een bijdrage die verschenen is in aflevering 336 van het Nieuw Juridisch Weekblad (NjW) van 17 februari 2016. Hierna vindt u een samenvatting van deze bijdrage.

Lees de volledig artikel op Legal World.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise