Skip to the content

De Europese Commissie introduceert een pakket met nieuwe voorstellen ter bevordering van E-commerce

Court hammer

Op 25 mei 2016 heeft de Europese Commissie een drieledige strategie geïntroduceerd ter bevordering van elektronische handel in de eengemaakte markt. Deze voorstellen beogen een verbetering te brengen, voor zowel consumenten als ondernemingen, in de verkoop/aankoop van producten en diensten in de online omgeving. 

Vorig jaar heeft de Europese Commissie haar strategie voor een digitale eengemaakte markt goedgekeurd. In dat kader werden er al op 9 december 2015 twee nieuwe voorstellen gepresenteerd met geharmoniseerde regels (1) ter bevordering van de verkoop van goederen op afstand en (2) de levering van digitale inhoud. 
Om grensoverschrijdende online aankopen te stimuleren doet de Europese Commissie daar bovenop hun volgende voorstellen:

 

1. Voorkomen van geoblocking en andere vormen van discriminatie op basis van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging

Proposal for a Regulation on addressing geo-blocking and other forms of discrimination based on customers nationality, place of residence or place of establishment within the internal market and amending Regulation (EC) No 2006/2004 and Directive 2009/22/EC. 

Dit voorstel heeft betrekking op de bestrijding van discriminatie van consumenten op basis van nationaliteit, woonplaats of plaats van vestiging. Consumenten die producten of diensten wensen aan te kopen in een andere lidstaat van de EU mogen bijgevolg niet worden gediscrimineerd wat de toegang tot voorwaarden voor prijzen of verkoop of betaling betreft, tenzij hiervoor gegronde redenen bestaan (wettelijke bepalingen van algemeen belang). Zo zal het worden verboden om consumenten automatisch te re-routen naar een “land gebonden” website zonder hiervoor de voorafgaandelijke toestemming van de klant te hebben ontvangen. 

2. Betaalbare en efficiëntere grensoverschrijdende pakketbezorging realiseren

Proposal for a Regulation on cross-border parcel delivery services

Deze beoogde verordening heeft als doel om de transparantie in prijzen en het overzicht van grensoverschrijdende pakketbezorging te verbeteren. Hierdoor zouden consumenten en handelaars gebruik moeten kunnen maken van betaalbare bezorgdiensten en praktische retourmogelijkheden. Doordat de verordening zal zorgen voor een grotere transparantie in de prijzen zal de concurrentie kunnen worden versterkt.

3. Vertrouwen van de consument in e-commerce vergroten

Proposal for a regulation on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws

Deze voorgestelde verordening heeft als doel de nationale autoriteiten meer bevoegdheden te geven zodat de consumentenrechten beter kunnen worden gehandhaafd. De idee daarbij is dat een meer consistente handhaving en naleving van de consumentenwetgeving de rechtszekerheid zal verhogen. 

 

Met deze drie voorstellen beoogt de Commissie de elektronische handel in de eengemaakte markt te bevorderen door het stimuleren van concurrentie en de creatie van rechtszekerheid. 

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise