Skip to the content

Experte arbeidsrecht en grensoverschrijdende tewerkstelling aan de slag bij K law Kortrijk

Welcome

K law haalt opnieuw een topper binnen: Soetkin Lateur gaat aan de slag bij de Kortrijkse vestiging van het zakenadvocatenkantoor. Het kantoor is actief in vijf domeinen: vastgoed, vennootschappen, economisch recht, fiscaal recht en sociaal recht.

Tillo Mestdagh, vennoot van K law in Kortrijk, geeft aan dat Soetkin Lateur de leiding zal nemen over de sociale en arbeidsrechtelijke cel in Kortrijk, die deel uitmaakt van de sociaalrechtelijke afdeling van K law onder leiding van Alexis Ceuterick. “Haar ervaring in een internationaal kantoor én haar praktijkervaring bij een Europees netwerk van werkgevers is een combinatie die uitstekend van pas komt in een kantoor dat zich toelegt op de zakenadvocatuur. Ook de detacheringsregelgeving behoort tot haar kernexpertise.  Dit is exact wat we nodig hebben om bedrijven die actief zijn in Frankrijk te helpen.”

Soetkin Lateur heeft tien jaar ervaring als specialist in Belgisch en grensoverschrijdend arbeids- en sociale zekerheidsrecht. Zo begeleidde ze ondernemingen in HR-gerelateerde domeinen (waaronder Cafetariaplannen, aanwervingen en ontslagen), informatie en raadpleging van werknemers, welzijn op het werk en internationale tewerkstelling. Tijdens een korte onderbreking van haar loopbaan als advocaat volgde ze het voorbije jaar de discussies inzake detachering op Europees niveau op de voet op als beleidsadviseur bij een werkgeversfederatie.

Bij K law zal ze zich verder toeleggen op grensoverschrijdende tewerkstelling en op het adviseren van ondernemingen in het sociaal recht.

***********

K law recrute un nouveau talent: Soetkin Lateur intègre le bureau d’avocats d’affaires de Courtrai. Le bureau intervient dans cinq domaines: l'immobilier, les sociétés, le droit économique, le droit fiscal et le droit social.

Tillo Mestdagh, associé de K law à Courtrai, indique que Soetkin Lateur va diriger la cellule Social et Droit du travail à Courtrai. Elle fera partie du département du droit social de K law sous la direction d'Alexis Ceuterick. "Son expérience dans un bureau international et son expérience pratique auprès d'un réseau européen d'employeurs est une combinaison parfaitement appropriée dans un bureau qui se concentre sur les affaires. La réglementation relative au détachement ressort également de son expertise.  C'est exactement ce dont nous avons besoin pour aider les entreprises actives en France.

Soetkin Lateur a bénéficié de dix ans d'expérience comme spécialiste du droit belge et transfrontalier du travail et de la sécurité sociale. Elle a ainsi accompagné des entreprises dans les domaines des ressources humaines (parmi lesquels nous retrouvons les plans cafétéria, les recrutements et les licenciements), dans l'information et la consultation des travailleurs, le bien-être au travail et l'emploi international. Pendant d'une courte interruption de sa carrière d'avocate, elle a suivi de près, l'année dernière, les discussions relatives au détachement au niveau européen, en tant que conseillère auprès d'une fédération d'employeurs.

Au sein de K law, elle continuera à se consacrer à l'emploi transfrontalier et aux conseils aux entreprises dans le domaine du droit social.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise