Skip to the content

Nieuwe Jaarboek Overheidsopdrachten 2018-2019 gepubliceerd

 Karen De Braekeleer and Marlies Martin

Karen De Braekeleer en Marlies Martin hebben een artikel geschreven voor het Jaarboek Overheidsopdrachten (Chronique marchés publics, 2018/2019, Brussel, EBP Publishers, 2019, 651-692) over "In house: een stand van zaken en het belang voor lokale aanbestedende overheden".

Om het artikel te raadplegen, kunt u de link hieronder volgen.

Ga verder

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise