Skip to the content

Softwareontwikkeling: enkele tips voor de ontwikkelaar

digital person

Uit de KPMG 2020 Outlook blijkt dat ca. 80 % van de ondernemingen erkennen dat de pandemie digitale transformatie heeft versneld. Daarnaast is ca. 30 % van oordeel dat IT-ontwikkeling en/of -toepassing hen jaren vooruitgang heeft bezorgd. De sector van de softwareontwikkeling boomt dus, al schuilen er steeds juridische risico’s om de hoek. We geven allereerst enkele tips voor de ontwikkelaar.

 

(Pre-)analyseer en adviseer

  1. De rechtspraak legt een grote verantwoordelijkheid bij de ontwikkelaar voor het analyseren van de behoeften van de klant en het adviseren van de juiste oplossingen – ook vóór het afsluiten van de overeenkomst. Voorzie een goede huddle voor de scrum!

 

Regie is geen carte blanche

  1. Softwareontwikkeling in regie (time & materials) geeft de ontwikkelaar een zeker comfort in de budgettering en uitfacturatie, maar heeft ook zijn limieten. De ontwikkelaar zal de klant best periodiek op de hoogte houden en, indien er een budget werd vooropgesteld, moeten waarschuwen bij budgetoverschrijding.
  2. Verifieer ook of het budget als indicatief, en niet als vast, zal worden geïnterpreteerd door de klant.
  3. Zorg waar mogelijk ook voor een duidelijke afbakening van de scope. Goede afspraken zijn immers geen nice-to-have!

 

Handje vasthouden?

  1. Alhoewel de rechtspraak bevestigt dat er ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de klant ligt, zal die meestal groter zijn in hoofde van de ontwikkelaar. Het is een must om de wederzijdse plichten inzake medewerking en testing contractueel vast te leggen en de klant hier ook regelmatig op te wijzen.
  2. Documenteer ook steeds de workshops en mondelinge afspraken.
  3. Onderschat ten slotte het belang van ervaren, bekwame en complementaire contactpersonen niet. Een goed ontwikkelingstraject kent minstens twee MVP’s!

 

KPMG Law adviseert zowel ontwikkelaars als klanten bij alle juridische (en andere) aspecten van softwareontwikkeling. U leest dus binnenkort ook enkele tips voor de klant.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise